i-Mentor-käyttäjien verkkokoulutusohjelma

i-Mentor-käyttäjien verkkokoulutusohjelma koostuu kahdesta pilarista. Pilari I on suunnattu mentorikoulutukseen, pilari II on mentoroitaville. Pilari I, mentorikoulutusohjelma koostuu kahdesta osasta ja 7 modulista ja sisältää yhteensä 42 tuntia verkko-oppimista. Pilari II, mentoroitavien koulutusohjelma koostuu kahdesta osasta ja 4 modulista, ja sisältää yhteensä 24 tuntia verkko-oppimista.

Jokainen moduli koostuu sisällysluettelosta, johdannosta, johtopäätöksestä, yhteenvedosta sekä lähdeluettelosta modulin lopussa. Kaikki oppimateriaalit ovat saatavilla e-kirjana ja indeksoidussa PDF-muodossa. Modulin opiskelun jälkeen tarjolla on itsearviointitesti.

Palaute - Miten löysit meidät?

Miten löysit meidät?

i-Mentor-kalenteri