Program e-školenia používateľov i-Mentor

Program e-školenia používateľov i-Mentor sa skladá z dvoch pilierov. Pilier I je zameraný na školenie mentoriek, pilier II je určený pre mentees. Pilier I, program školenia pre mentorov, pozostáva z dvoch častí a 7 modulov a zahŕňa celkovo 42 hodín e-learningu. Pilier II, program odbornej prípravy mentee, pozostáva z dvoch častí a 4 modulov a zahŕňa celkovo 24 hodín e-learningu.

Každý modul pozostáva z obsahu, úvodnej časti a záveru, ako aj zhrnutia, zoznamu odkazov na konci modulu. Všetky vzdelávacie materiály sú k dispozícii vo formátoch e-knihy a indexovaného PDF pre ľahký prístup. Používateľkám sú ponúkané samohodnotiace testy na vlastné vyhodnotenie vnímania po preštudovaní príslušného modulu.

Spätná väzba - Ako ste nás našli?

Ako ste nás našli?

Kalendár i-Mentor