Dla naszych odwiedzających

Możesz po prostu odwiedzać portal, aby zdobyć pomysł, lub możesz być interesariuszem, który/która jest zainteresowana mentoringiem i/lub mikroprzedsiębiorczością kobiet, szczególnie imigrantek, ich działań na poziomie mikro i być może ich produkcji itp.

W każdym przypadku, jeśli masz coś wspólnego z ideą i-Mentor, zachęcamy również do zapoznania się z naszym systemem szkoleniowym i do przyczyniania się do naszej inicjatywy poprzez sekcję "Opinie", abyśmy mogli doprowadzić ideę i-Mentor oraz system do lepszych poziomów dla lepszego wykorzystania naszych wspólnych grup docelowych.

Opinia - Jak nas znalazłeś?

Jak nas znalazłeś?

Kalendarz i-Mentora