Pre naše návštevníčky

Možno ste portál navštívili len preto, aby ste o ňom získali povedomie, alebo ste zainteresovanou stranou, ktorá sa zaujíma o mentoring a/alebo mikropodnikanie žien, najmä prisťahovalkýň, o ich snahy na mikroúrovni a možno aj o ich produkciu atď.

V každom prípade, ak máte niečo spoločné s myšlienkou i-Mentor, vyzývame vás, aby ste sa pozreli aj na náš systém vzdelávania a pokúsili sa prispieť k našej iniciatíve prostredníctvom sekcie "Spätná väzba", aby sme mohli myšlienku a systém i-Mentor posunúť na lepšiu úroveň pre lepšie využitie našimi spoločnými cieľovými skupinami.

Spätná väzba - Ako ste nás našli?

Ako ste nás našli?

Kalendár i-Mentor