Prehľad koncepcie i-Mentor

Cieľom koncepcie projektu i-Mentor je súbežne vyškoliť prisťahovalkyne - podnikateľky (mentees) aj ich potenciálnych mentorov; a to aj prostredníctvom vybudovania systému kognitívneho párovania a mentoringu, ktorý ich má spojiť s cieľom dosiahnuť optimálny výsledok tohto spojenia pre zlepšenie výkonnosti cieľových podnikateľov. Preto sa zaoberá "učením založeným na práci", kde sa mentee naučí, "ako sa nechať viesť svojou mentorkou" a zachovať si túto podporu pri učení počas svojich podnikateľských aktivít. Táto mentorská podpora bude obsahovať aj "učenie sa, ako sa učiť" v jej podnikateľskom živote, počas začatia a pokračovania podnikania. Netreba pripomínať, že "najlepším spôsobom učenia sa je učenie sa", takže mentorky budú počas svojho pokračujúceho mentorského úsilia zdokonaľovať svoje vedomosti aj tým, že sa budú sami učiť formou neformálneho a informálneho učenia.

Spätná väzba - Ako ste nás našli?

Ako ste nás našli?

Kalendár i-Mentor