Koncept - Dlaczego Mentoring dla Mikroprzedsiębiorstw?

Mentoring jest rozwiązaniem zalecanym przez prawie wszystkie badania w celu przezwyciężenia przeszkód w skutecznej i pomyślnej integracji nowych imigrantów. Mentorzy wspierają imigrantów w poszukiwaniu pracy oraz udzielają porad w sprawach społecznych, a także zapewniają dostęp do sieci kontaktów, a tym samym niwelują również różnice kulturowe. Gdyby poprzednio przybyli imigranci w pierwszym pokoleniu sami byli również mentorami biznesowymi, to ogólne rozwiązanie byłoby znacznie bardziej skuteczne; mogą włączać swoich podopiecznych do swoich sieci społecznościowych, w tym do kontaktów za pośrednictwem przyjaciół, krewnych i istniejącego środowiska biznesowego; wszystkie są uważane za bardzo ważne dla nowicjuszy. Nowo przybyli imigranci mają zwykle mniej sieci kontaktów, które są istotne dla rynku biznesowego niż osoby urodzone w kraju. W związku z tym duża zależność procesu pośrednictwa pracy od nieformalnych sieci może ograniczać dostęp do pracy migrantów (humanitarnych) i stawiać ich w znacznie niekorzystnej sytuacji na rynkach biznesowych, zwłaszcza w przypadku mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw.

Opinia - Jak nas znalazłeś?

Jak nas znalazłeś?

Kalendarz i-Mentora