Koncepcia - prečo mentoring pre mikropodniky?

Mentoring je riešením, ktoré odporúčajú takmer všetky štúdie na prekonanie prekážok pri efektívnej a úspešnej integrácii nových prisťahovalcov. Mentori podporujú prisťahovalcov pri hľadaní práce a poskytujú im rady v sociálnych otázkach, ako aj prístup k sieťam, a tým preklenujú aj kultúrne rozdiely. Ak by sa mentormi v podnikaní stali aj samotní prisťahovalci prvej generácie, ktorí prišli v minulosti, potom by bolo celkové riešenie oveľa účinnejšie; mohli by svojich mentees zapojiť do svojich sociálnych sietí vrátane kontaktov prostredníctvom priateľov, príbuzných a existujúceho podnikateľského prostredia; všetky tieto kontakty sa považujú pre novoprichádzajúcich za veľmi dôležité. Novoprichádzajúci prisťahovalci, majú tendenciu mať menej sietí, ktoré sú relevantné pre podnikateľský trh, ako rodení prisťahovalci. Veľká závislosť procesu sprostredkovania zamestnania od neformálnych sietí tak môže obmedziť prístup (humanitárnych) migrantov k pracovným miestam a výrazne ich znevýhodniť na podnikateľských trhoch, najmä v mikropodnikoch a malých podnikoch.

Spätná väzba - Ako ste nás našli?

Ako ste nás našli?

Kalendár i-Mentor