Konsept - Mikro İşletmeler için Neden Mentorluk?

Mentorluk, yeni göçmenlerin verimli ve başarılı bir şekilde entegrasyonundaki engellerin üstesinden gelmek için neredeyse tüm araştırmalar tarafından önerilen çözümdür. Mentorlar, göçmenleri iş arama konusunda desteklemekte ve sosyal konularda tavsiye vermenin yanı sıra ağlara erişim sağlamakta ve böylece kültürel boşlukları da kapatmaktadır. Daha önce gelen birinci nesil göçmenlerin kendileri de iş danışmanları olsaydı, o zaman genel çözüm çok daha etkilidir; arkadaşları, akrabaları ve mevcut iş ortamları aracılığıyla kurulan bağlantılar da dahil olmak üzere, mentilerini sosyal ağlarına dahil edebilirler; hepsi yeni gelenler için çok önemli kabul edilir. Yeni gelen göçmenler, yerlilere göre iş piyasasıyla ilgili daha az ağa sahip olma eğilimindedir. Bu nedenle, iş eşleştirme sürecinin gayri resmi ağlara büyük ölçüde bağlı olması, (insani) göçmenlerin işlere erişimini sınırlayabilir ve onları iş piyasalarında, özellikle mikro ve küçük ölçekli işletmelerde önemli bir dezavantaja sokabilir.

Geribildirim - Bizi nasıl buldunuz?

Bizi nasıl buldunuz?

i-Mentor Takvimi