Tavoitteet – mitkä ovat tavoitteet?

● kehittää työlähtöinen ja tehokas verkko-oppimispaketti työelämän ulkopuolella oleville maahanmuuttajanaisille, jotka eivät etsi työtä, koska säännöllinen, kokopäiväinen työssäkäynti ei jostakin syystä onnistu (Mentorit). Ensisijainen tavoite on tuoda nämä työelämän ulkopuolella olevat maahanmuuttajanaiset takaisin työelämään paitsi henkilökohtaisen hyvinvointinsa takia, mutta myös maahanmuuttajanaisten omistamien pk-yritysten tukemiseksi ja mentoroimiseksi. Mentoroitavilla on enemmän verkko-oppimismahdollisuuksia, ensisijaisesti mentoroinnin etujen ja käytön omaksumisessa,

● kehittää tehokasta verkkokoulutusta, ohjeita ja viitemateriaalia mobiiliystävälliseen portaaliin liitettynä maahanmuuttajanaisyrittäjien tukemiseen ja ohjaamiseen heidän työssään. joko aloittelevissa tai jo toiminnassa olevissa yrityksissä,

● luomaan asianmukainen siltamalli näiden kahden profiilin välille käyttämällä mentorointikonseptia, jolloin molemmat naiset voivat hyötyä elämänlaatunsa parantumisesta, ja samalla varmistetaan luomaan asianmukainen siltamalli näiden kahden profiilin välille käyttämällä mentorointikonseptia, jolloin molemmat naiset voivat hyötyä elämänlaatunsa parantumisesta, ja samalla varmistetaan yrityselämään i-Mentorsin tuella ja kannustamalla heitä edelleen rakentamaan bisnesenkelipohjaista mentorointia, jolloin molemmille osapuolille syntyy vakaat tulot,

● avata uusi näkövinkkeleitä mentoreille, tutustua uusiin mentorointimahdollisuuksiin, perustaa uutta liiketoimintaa mentorointikonseptin alla ja laajentaa näkemyksiään uusien mentorointisuhteiden avulla.

Palaute - Miten löysit meidät?

Miten löysit meidät?

i-Mentor-kalenteri