Cele - jakie są cele?

● opracowanie zorientowanego na pracę i efektywnego pakietu e-learningowego dla nieaktywnych zawodowo imigrantek, które nie poszukują pracy ze względu na bariery uniemożliwiające regularną pracę w pełnym wymiarze godzin (Mentorzy). Podstawowym celem jest więc przybliżenie przywrócenie tych nieaktywnych imigrantek do życia zawodowego dla ich osobistej satysfakcji, wspierania/mentorowania małych/mikroskalowych MŚP będących imigrantkami. Podopieczni/podopieczne będą mieli/miały dalsze możliwości e-learningu, głównie w celu poznania korzyści i korzystania z mentoringu i nie tylko,

● opracowanie skutecznych szkoleń online, wskazówek i materiałów referencyjnych zawartych w portalu przyjaznym dla urządzeń mobilnych w celu wspierania i prowadzenia imigrantek-przedsiębiorczyń w zakresie zakładania lub prowadzenia działalności gospodarczej w różnych dziedzinach,

● ustanowienie odpowiedniego modelu pomostowego pomiędzy tymi dwoma profilami poprzez wykorzystanie koncepcji mentoringu, tak aby obie kobiety mogły skorzystać na poprawie jakości swojego życia przy jednoczesnym zapewnieniu zdrowszej integracji mikroprzedsiębiorców-migrantów w społeczeństwie i życiu biznesowym poprzez wsparcie i-Mentorów ; zachęcanie ich do dalszego budowania mentoringu opartego na aniołach biznesu, tak aby obie strony miały stabilne dochody,

●otworzyć nowe horyzonty dla tych, którzy staną się i-Mentorami; poznać nowe możliwości mentoringu, założyć nowy biznes w ramach koncepcji mentoringu, poszerzyć swoje wizje poprzez nowe wzajemne relacje mentorskie.

Opinia - Jak nas znalazłeś?

Jak nas znalazłeś?

Kalendarz i-Mentora