Ciele - aké sú ciele?

● vytvoriť balík efektívneho elektronického vzdelávania zameraného na prácu pre neaktívne prisťahovalkyne, ktoré si nehľadajú prácu kvôli prekážkam, ktoré im bránia v pravidelnej dochádzke do zamestnania na plný úväzok (mentorky). Primárnym cieľom je teda vrátiť tieto neaktívne prisťahovalkyne do pracovného života pre ich osobné uspokojenie, pre podporu/mentoring malých/mikro podnikov vlastnených prisťahovalkyňami. Mentees budú mať ďalšie možnosti e-learningu, predovšetkým na spoznanie výhod a využitia mentoringu a ďalšie,

● vypracovať účinné online školenia, návody a referenčné materiály priložené k portálu, ktorý je vhodný pre mobilné zariadenia, na podporu a usmerňovanie podnikateliek z radov prisťahovalkýň pri ich zakladaní alebo prevádzkovaní podnikov v rôznych oblastiach,

● ytvoriť vhodný model premostenia medzi týmito dvoma profilmi pomocou koncepcie mentoringu, aby ženy mohli profitovať zo zlepšenia svojich životných kvalít a zároveň zabezpečiť zdravšiu integráciu migrujúcich mikropodnikateľov do spoločnosti a podnikateľského života prostredníctvom podpory i-Mentors; ďalej ich podporovať v budovaní podnikateľského anjela na základe mentoringu, aby obe strany mali stabilný príjem,

● otvoriť nové horizonty pre tých, ktorí sa stanú i-Mentormi; spoznať nové možnosti mentoringu, založiť nové podnikanie v rámci konceptu mentoringu, rozšíriť ich vízie prostredníctvom nových vzájomných mentorských vzťahov.

Spätná väzba - Ako ste nás našli?

Ako ste nás našli?

Kalendár i-Mentor