Hedefler ve Amaçlar Nelerdir?

● Tam zamanlı düzenli işe devam etmelerinin önündeki engeller nedeniyle iş aramayan aktif olmayan göçmen kadınlar için iş odaklı ve verimli bir e-öğrenme paketi geliştirmek (Mentorlar). Dolayısıyla buradaki birincil hedef, bu faal olmayan göçmen kadınları, küçük/mikro ölçekli göçmen kadınlara ait KOBİ'leri desteklemek/mentörlük yapmak, kişisel tatminleri için çalışma hayatına geri getirmektir. Mentiler, öncelikle mentorluğun faydalarını ve kullanımını öğrenmek ve daha fazlası için daha fazla e-öğrenme fırsatlarına sahip olacaklar.

● Göçmen kadın girişimcileri çeşitli alanlarda yeni girişimciler veya işletmeleri için desteklemek ve yönlendirmek için mobil uyumlu bir portalda yer alan verimli çevrimiçi eğitim, yönergeler ve referans materyalleri geliştirmek,

● i-Mentors'un desteğiyle göçmen mikro girişimcilerin topluma ve iş hayatına daha sağlıklı entegrasyonunu sağlarken, her iki kadının da yaşam kalitelerini iyileştirmede fayda sağlayabilmeleri için mentorluk kavramını kullanarak bu iki profil arasında uygun bir köprü modeli oluşturmak; her iki tarafın da istikrarlı bir gelire sahip olması için onları iş meleği tabanlı mentorluk oluşturmaya teşvik etmek,

● i-Mentor yeni bir ufuk açmak; yeni mentorluk fırsatlarını tanımak, mentorluk konsepti altında yeni işler kurmak, yeni mentorluk çapraz ilişkileri ile vizyonlarını genişletmek.

Geribildirim - Bizi nasıl buldunuz?

Bizi nasıl buldunuz?

i-Mentor Takvimi