Metódy - aké sú nástroje?

● Mentoring e-Training SOTA a analýza potrieb a vytvorenie databázy používateľov,

● Učebné osnovy a e-kurz i-Mentor; databáza vedomostí o častých otázkach,

● Portál i-Mentor vhodný pre mobilné zariadenia a aplikácia pre Android,

● Systém spätnej väzby,

● Efektívnosť výsledkov a testovanie.

Spätná väzba - Ako ste nás našli?

Ako ste nás našli?

Kalendár i-Mentor