Johdanto
1. Mentorin käsitteitä
1.1 Mentori
1.2. Mentorin velvollisuudet
1.3. Mentorin pätevyydet ja oma asennoituminen
1.4 Mentoroitava/oppilas
1.5. Oppilaan velvollisuudet
1.6. Mentorointi
1.6.1. Mentoroinnin filosofia
1.6.2. Mentorointisopimus
1.6.3 Erilaisia mentoroinnin malleja
1.6.4. Muodollinen ja epämuodollinen mentorointi
1.6.3.2. Erityyppisiä mentorointitoimintoja
1.6.3.2.1 e-mentorointi (sähköinen/ virtuaalinen mentorointi)
1.6.3.2.2. Mentorin asiantuntemusalue
1.6.2.2.3. I-Mentorin mallin mukainen mentori
2. Yrittäjyyden mentorointi
2.1. Motivaatio yrittäjyyteen
2.2. Liikeidea ja alustava arviointi
2.3. Liiketoimintasuunnitelman luominen
2.4. Yrittäjyyden mentoroinnin eri vaiheet
3. Mahdollisia haasteita mentoroinnissa
Loppusanat
Tiivistelmä
Lähteet

Palaute - Miten löysit meidät?

Miten löysit meidät?

i-Mentor-kalenteri