WPROWADZENIE
1. Wybrane koncepcje dotyczące mentoringu
1.1 Mentorka
1.2 Obowiązki Mentorek
1.3 Podstawowe postawy i kompetencje Mentorek
1.4 Podopieczna
1.5 Obowiązki podopiecznych
1.6 Mentoring
1.6.1 Filozofia Mentoringu
1.6.2 Umowa mentoringowa
1.6.3 Modele mentoringu
1.6.3.1 Podział mentoringu ze względu na typ relacji: formalny i nieformalny
1.6.3.2 Podział mentoringu ze względu na rodzaj działalności
1.6.3.2.1 E- Mentoring
1.6.3.2.2 Podział mentoringu ze względu na dziedzinę objętą mentoringiem
1.6.2.2.3 Mentorka w modelu i-Mentor
2. Mentoring przedsiębiorczości
2.1 Motywowanie do przedsiębiorczości
2.2 Pomysł na biznes i wstępna ocena
2.3 Tworzenie biznesplanu
2.4 Etapy mentoringu przedsiębiorczości
3. Potencjalne wyzwania w mentoringu
Wnioski
Podsumowanie
Bibliografia

Opinia - Jak nas znalazłeś?

Jak nas znalazłeś?

Kalendarz i-Mentora