1. Johdanto
2. Mentorointisuhde mentorointi prosessissa
2.1. Mentorointitapaamisten suunnittelu
2.2. Mentorointi prosessi
2.3. Sopimus
2.4. Mentorointi suunnitelma
2.5. Mentorointi sopimus
2.6. Esimerkkejä verkkomentorointi tekniikoista
2.7. Mnetorointisuhteen haasteet
2.8. Luottamuksen rakentaminen mentoroinnissa
2.9. Mentoroinnin läpinäkyvyys ja mentorointiprosessin hyödyllisyyden/tehokkuuden arvioiminen/mittaaminen
2.10. Nopea ennakoiva riskianalyysi
2.11. Stressinhallinta
2.11.1. Mikä helpottaa stressiä?
2.11.2. Testaa oma stressitasosi
2.12. Työkaluja mentorointiin

Palaute - Miten löysit meidät?

Miten löysit meidät?

i-Mentor-kalenteri