1. Wprowadzenie
2. Definicja Mentora
3. Dotarcie do Młodych Kobiet (Podopiecznych) na Obszarach Wiejskich
4. Nawiązywanie Relacji Mentorkiej z Podopieczną
5. Rozpoczynanie Relacji Mentorskiej z Podopieczną
6. Wdrażanie Mentoringu: Zawarcie Umowy Mentorskiej
6.1. Wdrażanie Mentoringu: Plan Spotkań - Wersja Skrócona
6.2. Wdrażanie Mentoringu: Plan Spotkań - Wersja Szczegółowa
Wnioski
Podsumowanie
Źródła

Opinia - Jak nas znalazłeś?

Jak nas znalazłeś?

Kalendarz i-Mentora