1. Úvod
2. Vzťahy medzi mentorom a zverenkyňou v procese mentoringu
2.1. Plánovanie stretnutia so zverenkyňou
2.2. Proces mentoringu
2.3. Dohoda o mentoringu
2.4. Plán mentoringu
2.5. Dohoda o mentoringu
2.6. Niektoré techniky elektronického mentoringu
2.7. Ťažkosti vo vzťahu medzi mentorom a mentee
2.8. Budovanie dôvery v mentorskom vzťahu
2.9. Transparentnosť mentoringu a odhad/meranie užitočnosti/účinnosti procesu mentoringu
2.10. Rýchla predbežná analýza rizík
2.11. Riadenie stresu
2.11.1. Čo pomáha zmierniť stres?
2.11.2. Otestujte si úroveň stresu
2.12. Nástroje pre mentora

Spätná väzba - Ako ste nás našli?

Ako ste nás našli?

Kalendár i-Mentor