1. Úvod k pochopeniu konkrétnych potrieb migrantiek
2. Kultúrne kompetencie
2.1. Kultúrne potreby
2.1.1. Úloha kultúry
2.1.1.1. Kultúrna kompetencia v skratke
3. Ťažkosti a výzvy v medzikultúrnej komunikácii pri vstupe do pracovného sveta v inej spoločnosti
3.1. Ťažkosti a výzvy v komunikácii
3.1.1. Výzvy v súvislosti so stavom
4. Usmernenia týkajúce sa byrokracie a právnych predpisov
4.1. Finančná gramotnosť
5. Výber správnych/dobrých/efektívnych služieb v prípade potreby, ako ich prispôsobiť konkrétnym potrebám
5.1. Oficiálne stránky sú jediným relevantným zdrojom informácií
5.1.1. Nevyhnutná identifikácia
5.1.1.1 Rezidencia
5.1.1.1.1. Osobná identifikácia
5.1.1.1.1.1.Identifikácia
5.1.1.1.1.1.1. Daňová povinnosť
6. Zhrnutie
7. Záver
Zdroje

Spätná väzba - Ako ste nás našli?

Ako ste nás našli?

Kalendár i-Mentor