1. Johdanto
2. Yrittäjämäinen ajattelutapa
3. Yrittäjäpersoona
3.1. Tyypillisiä yrittäjän persoonaominaisuuksia
3.2. Yrittäjätaidot
3.3. Luovayrittäjyys
3.4. Innovatiivisuus
3.5. Yrittäjyys ja yrittäjyyden mahdollisuudet
4. Yrittäjän ja pääomasijoittajan ero
5. Liikeidean, liiktoimintasuunnitelman ja valmistelujen merkitys
6. Kuinka käyttää business enkeli -mallia mentoroinnissa
7. Päätelmät
8. Yhteenveto
Lähteet

Palaute - Miten löysit meidät?

Miten löysit meidät?

i-Mentor-kalenteri