1 Tabela
2 Wprowadzenie
3 Przedsiębiorczy proces myślowy
4 Osoba przedsiębiorcza
4.1 CHARAKTERYSTYKA OSOBY PRZEDSIĘBIORCZEJ
4.2 UMIEJĘTNOŚCI POTRZEBNE W PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
4.3 KREATYWNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
4.4 INNOWACYJNOŚĆ
4.5 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I MOŻLIWOŚCI BIZNESOWE
5 Różnice między przedsiębiorcą a właścicielem kapitału
6 Warunki niezbędne dla pomysłu na biznes, planu działalności i przygotowania
7 Jak zastosować model biznesowy w mentoringu
8 Wnioski
9 Podsumowanie
Bibliografia

Opinia - Jak nas znalazłeś?

Jak nas znalazłeś?

Kalendarz i-Mentora