1 Súhrnná Tabuľka
2 Úvod
3 Podnikateľský Proces Myslenia
4 Podnikajúca Osoba
4.1 Charakteristika Podnikajúcej Osoby
4.2 Zručnosti Podnikateľky
4.3 Tvorivé Podnikanie
4.4 Inovatívnosť
4.5 Podnikanie a Podnikateľské Príležitosti
5 Rozdiely Medzi Podnikateľom a Vlastníkom Kapitálu
6 Potrebné Podmienky pre Podnikateľský Nápad, Podnikateľský Plán a Prípravu
7 Ako Aplikovať Model Obchodného Pohľadu v Mentoringu
8 Zhrnutie
9 Záver
Zdroje

Spätná väzba - Ako ste nás našli?

Ako ste nás našli?

Kalendár i-Mentor