Johdanto
1. Finanssineuvonta ja maahanmuuttajanaiset yrittäjinä
2. Mitä maahanmuuttajataustaisten naisten tulee tietää yrityksen perustamisesta?
3. Aloitus: Ohjeita ja lainsäädäntöhaasteita
4. Finanssiosaaminen
5. Taloudelliset innovaatiot
5.1. Tapoja kehittää talouslukutaitoa
6. Perustamisvaiheen tärkeät askeleet
7. Rahankäyttö ja sen suunnittelu
7.1 Budjetointi
7.2. Yrityksen rakenne
7.3. Paperityöt ja perustamisen byrokratia
7.4. Pankkitili
7.5. Lainaa pankista
8. Korkolaskelmia
8.1. Tavallinen korkolasku
8.2. Koron korko
8.3. Todellinen vuosikorko
9. Riskinhallinta
10. Raha ja rahaliikenne
10.1. Rahalähetykset
10.2. Säästämisen ja sijoittamisen ero
11. Erilaisten investointimahdollisuuksien vertailu
11.1 Sijoittamiseen liittyviä kysymyksiä
11.2. Sijoittaminen kiinteään omaisuuteen
11.3. Finanssisijoittaminen
Loppusanat
Yhteenveto
Lähteet

Palaute - Miten löysit meidät?

Miten löysit meidät?

i-Mentor-kalenteri