Úvod
1. Finančné poradenstvo a potenciálne migrujúce podnikateľky
2. Čo by mali vedieť začínajúce ženy s pôvodom migrantov?
3. Začíname - pokyny a právne otázky
4. Finančná gramotnosť
5. Finančné inovácie
5.1 Spôsoby rozvíjania finančnej gramotnosti
6. Kroky, ktoré je potrebné vykonať pri start - upe
7. Plánovanie a riadenie financií
7.1 Finančné plánovanie rozpočtu
7.2 Štruktúra podniku
7.3 Daňové identifikačné číslo a registrácia a finančné podpory
7.4 Bankový účet
7.5 Bankový úver
7.6 Poplatky a náklady na podnikateľské úvery
8. Výpočet úrokovej sadzby
8.1 Jednoduchý úrok
8.2 Zložený úrok
8.3 Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN)
9. Riadenie rizík
10. Peniaze a transakcie
10.1 Kanály prevodu peňazí
10.2 Rozdiel medzi úsporami a investíciami
11. Porovnanie oblastí, do ktorých možno investovať
11.1 Znalosť otázok, ktoré si treba položiť pri investovaní
11.2 Kde ušetriť peniaze na určenie, že zverenkyňa môže hodnotiť
11.3 Kapitálové investície
11.4 Finančné investície
Záver
Zhrnutie
Referencie

Spätná väzba - Ako ste nás našli?

Ako ste nás našli?

Kalendár i-Mentor