Przykłady najlepszych praktyk dla imigrantek-przedsiębiorczyń
Ma na celu zwiększenie motywacji podopiecznych pochodzenia imigranckiego, którzy są kandydatami na przedsiębiorców, poprzez przykłady przedsiębiorczości kobiet, które inspirują
Efekty uczenia się mają być udanym doświadczeniem migrantek-przedsiębiorczyń w kraju przyjmującym, aby zainspirować podopiecznych; i przekazanie podopiecznemu przykładów kreatywnych przedsiębiorców, zwiększy także jego własną motywację

Opinia - Jak nas znalazłeś?

Jak nas znalazłeś?

Kalendarz i-Mentora