Príklady osvedčených postupov pre podnikateľky-prisťahovalkyne
Jeho cieľom je zvýšiť motiváciu zverencov prisťahovaleckého pôvodu, ktorí sú kandidátmi na podnikanie, pomocou príkladov podnikania žien, ktoré inšpirujú
Výsledky vzdelávania sú zamerané na to, aby boli úspešnou skúsenosťou migrujúcich podnikateľiek v hostiteľskej krajine, aby inšpirovali účastníkov; a prenos príkladov kreatívnych podnikateľov na zverencov, zvýši aj ich vlastnú motiváciu

Spätná väzba - Ako ste nás našli?

Ako ste nás našli?

Kalendár i-Mentor