1. Johdanto
2. Mentoroinnin perusteet
2.1. Mentoroinnin ja mentorointisuhteen määritelmä
2.1.1.1. Mitä on e-mentorointi?
2.1.2. Mitä mentorointi EI ole?
3. Tärkeitä käsitteitä mentorointiin liittyen
3.1. Mentorin rooli
3.2. Mikä on oppilaan rooli mentorointisuhteessa?
3.3. Miten löytää mentori
3.4. Mentoroinnin aktiviteetteja
3.4.1. Mentorointisuhteen aloittaminen
3.4.1.1. Arviointi
3.4.1.2. Liiketoimintasuunnitelma
3.4.1.3. Luo visio liiketoiminnallesi
3.4.2. Visiosta tavoitteiden asettamiseen
3.4.3. Mentorointisopimuksen tekeminen
3.4.3.1. Miten rakentaa luottamusta?
3.4.3.2. Järjestä mentorointisuhteelle riittävästi aikaa
3.4.5. Erimielisyyksien ratkominen
3.4.6. Päätös
3.4.7. Uudelleenarvioi suunnitelmiasi ja ole luova
4. Etuja, joita oppilaat voivat saavuttaa mentorointisuhteesta
5. Loppusanat
6. Yhteenveto
Lähteet

Palaute - Miten löysit meidät?

Miten löysit meidät?

i-Mentor-kalenteri