1. Úvod
2. Základné princípy mentoringu?
2.1. Definícia mentoring a mentorského vzťahu
2.1.1. Čo je mentoring?
2.1.1.1. Čo je e-mentoring
2.1.2. Čo nie je mentoring?
3. Otázky súvisiace s koncepciou
3.1. Rola mentora
3.2. Aká je aktívna úloha zverenkyne v mentorskom vzťahu
3.3. Ako nájsť mentora
3.4. Mentorské činnosti
3.4.1. Nadviazanie vzťahu mentor - zverenkyňa
3.4.1.1. Hodnotenie – ako prvé
3.4.1.2. Podnikateľský plán
3.4.1.3. Vytvorenie podnikateľskej vízie
3.4.2. Od vízie k stanoveniu cieľov
3.4.3. Skompletizovanie dohody o mentorstve
3.4.3.1. Ako vybudovať dôveru
3.4.3.2. Nastavte si čas pre svoj vzťah
3.4.4. Pravidelné hodnotenia efektívneho vzťahu
3.4.5. Riešenie rozdielov
3.4.6. Záver
3.4.7. Preformulujte výroky a buďte kreatívni
4. Výhody zverenkýň v mentorskom vzťahu
4.1. Ako získať čo najviac z mentorského vzťahu
5. Záver
6. Sumár
Referencie

Spätná väzba - Ako ste nás našli?

Ako ste nás našli?

Kalendár i-Mentor