1. Johdanto
2. Yritystoiminnan käynnistäminen
2.1. Yritystoiminnan perustamisen etuja maahanmuuttajanaisille ja maahanmuuttajataustaisille naisille
2.2. Kuinka liikeidea voidaan muokata liiketoiminnaksi
2.2.1. Tarjoa ratkaisuja
2.2.2. Etsi tukea tarjoavia yhteistyökumppaneita
2.2.3. Tutki kilpailutilanne
2.2.4. Luo laskentamalli
2.2.5. Kartoita oman pääoman lähteet
2.2.6 Luo vaihtoehtoja
2.2.7. Pysypositiivisena!
3. Miten löydät taloudellista tukea
3.1. Osakesijoitus
3.1.1. Enkelisijoittajat
3.1.2. Pääomasijoittajat
3.1.3. Strategiset sijoittajat
3.1.4. Millaisia osakesijoittajia tarvitset?
3.2. Pankit ja rahoituslaitokset
3.3. Joukkorahoitusalustat
3.4. Julkiset rahoittajat
4. Työn ja kotitoimiston toiminnan organisointi - hankintakulut
5. Itsearvioinnin merkitys
6. Viralliset hallinnolliset menettelyt perustettaessa ja kehitettäessä yritystä
7. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen
8. Luo verkosto
8.1. Ole läsnä
8.2. Luo kontakteja
8.3. Tee työtä maineesi eteen
8.4. Pidä yhteyttä sähköpostilla
8.5. Hyödyllisiä vinkkejä
9. Loppupäätelmät
Yhteenveto
Lähteet

Palaute - Miten löysit meidät?

Miten löysit meidät?

i-Mentor-kalenteri