1. Úvod
2. Začatie podnikania
2.1. Výhody začatia podnikania pre prisťahovalkyne a ženy s prisťahovaleckým pôvodom
2.2. Ako sa podnikateľský nápad môže premeniť na podnik
2.2.1. Určite problém, ktorý je potrebné vyriešiť
2.2.2. Nájsť podporných partnerov
2.2.3. Prieskum konkurencie
2.2.4. Vytvorte finančný model
2.2.5. Určite svoj zdroj kapitálu
2.2.6. Vytvorenie pivota
2.2.7. Ostaňte pozitívna!
3. Ako dosiahnuť finančnú podporu
3.1. Kapitálové financovanie
3.1.1. Anjelskí investori
3.1.2. Rizikoví kapitalisti
3.1.3. Strategickí investori
3.1.4. Ktorý typ kapitálových investorov potrebujete?
3.2. Banky a úverové inštitúcie
3.3. Platformy crowfundingu
3.4. Verejné orgány
4. Organizácia pracovných a domácich kancelárskych činností - náklady na inštaláciu
5. Význam spôsobov sebahodnotenia
6. Byrokratické postupy pri začatí a rozvoji podnikania
7. Príprava podnikateľského plánu
8. Vytcorenie siete
8.1. Buďte prítomný
8.2. Vytvorte si kontakty
8.3. Pracujte na svojej reputácii
8.4. Zostaňte v kontakte prostredníctvom e-mailu
8.5. Užitočné tipy
9. Záver
10. Sumár
Referencie

Spätná väzba - Ako ste nás našli?

Ako ste nás našli?

Kalendár i-Mentor