1. Wprowadzenie
2. Jak ustalić, ile pieniędzy potrzebuję na rozpoczęcie działalności?
3.1. Faktury
4. Planowanie i prowadzenie ewidencji wydatków
3.2. Dlaczego to się robi?
5.2.1. Zaleta
5.3. Odliczenia
5.4. Zobowiązania
6.1. Podejmowanie decyzji tylko na bazie gotówki
6.4. Brak prognozowania wydatków
6.5. Brak planu fiansów
6.6. Płatności podatkowe
6.7. Brak znajomości różnych możliwości fianasowania o które możesz się ubiegać
7. Jak rozpoznać i uniknąć oszustw fianansowych
7.1. Zweryfikuj istnienie programów finansowania
7.4. Poznaj rynek
7.5. Sprawdź dane swoich klientów
10. Podsumowanie
Bibliografia

Opinia - Jak nas znalazłeś?

Jak nas znalazłeś?

Kalendarz i-Mentora