Privítajte naše Mentorky

Táto časť programu elektronického školenia sa zaoberá elektronickým školením Mentoriek a obsahuje sedem komplexných modulov, ktoré sú súčasťou dvoch jedinečných sekcií.

Kliknite na Sekciu/Modul, ktorý vás zaujíma, a pokračujte ďalej.

Sekcia 1: Základy mentoringu

Spätná väzba - Ako ste nás našli?

Ako ste nás našli?

Kalendár i-Mentor