Program e-Szkoleń i-Mentor

Program e-Szkoleń Użytkowników i-Mentora składa się z dwóch filarów. Filar I ukierunkowany jest na szkolenie mentorskie, Filar II przeznaczony jest dla podopiecznych. Filar I to program szkolenia mentorskiego , który składa się z dwóch sekcji i 7 modułów oraz obejmuje łącznie 42 godziny e-nauczania. Filar II to program szkoleniowy Mentee, składa się z dwóch sekcji i 4 modułów oraz obejmuje łącznie 24 godziny e-learningu.

Każdy moduł składa się ze spisu treści, części wprowadzającej, zakończenia oraz podsumowania, a także spisu piśmiennictwa na końcu modułu. Wszystkie materiały do nauki są dostępne w postaci e-booków i indeksowanych formatów PDF, co zapewnia łatwy dostęp. Testy samooceny są oferowane użytkownikom w celu ich własnej oceny percepcji po przestudiowaniu odpowiedniego modułu.

Opinia - Jak nas znalazłeś?

Jak nas znalazłeś?

Kalendarz i-Mentora