M7

Hyvä osallistuja,

Olet rekisteröitynyt havaintotestiin "Esimerkkejä maahanmuuttajanaisyrittäjien parhaista käytännöistä" moduulia varten. Tässä on kysymyksiä, joita voit arvioida. Tulokset ilmoitetaan vain sinulle ja projektimme arvioijille, jotka pitävät kaikki tietosi ja tulokset äärimmäisen luottamuksellisina eivätkä koskaan jaa niitä kolmansille osapuolille.

Kiitos osallistumisestasi!

i-Mentor-projektitiimi


1. Valitse oikea vaihtoehto

a) Mentori tarjoaa taloudellista apua oppilaalle
b) Mentorin tehtävä on vain tarjota ohjemateriaali oppilaalle
c) Mentori on luotettava tuki haasteita kohdatessa
d) Mentori on oppilaan virallinen IT-tukihenkilö

2. Valitse oikea vaihtoehto

a) Maahanmuuttajanainen on itse vastuussa lapsensa koulutuksesta
b) Lapsen koulutuksen tarjoaminen on yhteiskunnan tehtävä
c) Koulutus ei kuuluu maahanmuuttajille
d) Naisen paikka on kotona lapsia opettamassa

3. Valitse oikea vaihtoehto

a) Myös maahanmuuttajalapsilla on oppivelvollisuus
b) Perheet itse voivat päättää, missä lapsi käy koulunsa
c) Rehtori ja lapsen isä sopivat yhdessä lapsen koulutuksesta
d) Yhteisön vanhimmat päättävät, kannattaako lasta edes kouluttaa

4. Valitse oikea vaihtoehto

a) Kannattaa mieluummin uhrata aikansa fyysiseen työhön kuin kielten opetteluun
b) Uutta kieltä ei kannata opetella sillä silloin saattaa unohtaa omansa
c) Kun kaikki osaavat englantia hyvin, on turha opetella uutta kieltä
d) Paikallisen kielen osaaminen on avain onnistuneeseen integraatioon

5. Valitse oikea vaihtoehto

a) Oikeus terveeseen elämään on ihmisoikeus
b) Kaikki pitävät huolta omasta terveydestään itse
c) Maahanmuuttajat eivät ole oikeutettuja sosiaali- ja terveyspalveluihin
d) Sairaalaan ei pääse ilman riittävää vakuutusta

6. Valitse oikea vaihtoehto

a) Maahanmuuttajia varten on eri lait kuin kantaväestölle
b) Euroopassa ihmiset ovat yhdenarvoisia lain edessä
c) Naisille on eri lait kuin miehille
d) Maahanmuuttajille on kovemmat rangaistukset lain rikkomisesta

7. Valitse oikea vaihtoehto

a) Rikokset voidaan sovitella perheiden kesken
b) EU:ssa on tiukemmat kulttuurilliset käytännöt kuin lähtömaissa
c) Yhteiskunnan ei kuulu puuttua perheen sisäisiin asioihin
d) EU:n lait ovat kulttuurillisten tapojen yläpuolella

8. Valitse oikea vaihtoehto

a) Naisten opastaminen yrityksen pyörittämiseen on turhaa
b) Yhteiskunnalla ei ole varaa hukata maahanmuuttajanaisten tarjoamia resursseja
c) Naisten olisi parempi pysyä kotona lapsia hoitamassa
d) Yrittäjyys ei sovi maahanmuuttajanaisille

9. Valitse oikea vaihtoehto

a) Maahanmuuttajanaiset ovat korvaamaton resurssi, ja he voivat tuoda työvoiman lisäksi myös uusia taitoja ja näkökulmia
b) Maahanmuuttajanaiset kuormittavat julkista sektoria
c) Eurooppa ei tarvitse lisää maahanmuuttajia
d) Naisten ei pitäisi puuttua talousasioihin

10. Valitse oikea vaihtoehto

a) Yrittäjä ei tarvitse sosiaali- ja terveyspalveluita
b) Lasten koulu- ja päivähoitopalvelut ovat tärkeitä äidin yrittäjyyden mahdollistamiseksi
c) Isovanhempien tehtävä on lasten perään katsominen
d) Julkisiin palveluihin turvautuminen on häpeällistä

Send Results to below Coordinates:
Name:
Email: (required)

Kuinka monta silmää tyypillisellä ihmisellä on (esim. 4)?

Palaute - Miten löysit meidät?

Miten löysit meidät?

i-Mentor-kalenteri