M7

Drogi uczestniku,

Zarejestrowałeś się na Test Percepcji dla swojego Modułu "Przykłady najlepszych praktyk dla kobiet-imigrantek-przedsiębiorców". Oto pytania do oceny siebie. Wyniki zostaną ujawnione tylko tobie i osobom oceniającym nasz projekt, którzy zachowają wszystkie twoje informacje i wyniki w najwyższej poufności i nigdy nie udostępnią ich stronom trzecim.

Dziękuję za udział!

Zespół projektowy i-Mentor


1. Które z poniższych stwierdzeń najlepiej pasuje?

a) Mentor zapewnia podopiecznemu pomoc finansową
b) Mentor wręcza podopiecznym podręcznik
c) Mentor pełni rolę ufnego wsparcia podczas wyzwań
d) Mentor jest oficjalnym wsparciem ICT dla podopiecznego

2. Które z poniższych stwierdzeń najlepiej pasuje?

a) Imigrantka sama jest odpowiedzialna za opiekę nad edukacją swojego dziecka
b) Społeczeństwo powinno zapewnić dzieciom edukację
c) Imigranci nie mają prawa do usług edukacyjnych
d) Miejscem kobiet jest w domu, ucząc dzieci

3. Które z poniższych stwierdzeń najlepiej pasuje?

a) Dzieci imigrantów są prawnie zobowiązane do podjęcia nauki
b) Rodziny mogą decydować, czy dziecko pójdzie do szkoły
c) Dyrektor i ojciec dziecka mogą uzgodnić, czy dziecko idzie do szkoły
d) O tym, czy dzieci powinny być kształcone, decydują starsze społeczności imigrantów

4. Które z poniższych stwierdzeń najlepiej pasuje?

a) Opanowanie lokalnego języka jest daremne, ponieważ trzeba kłaść nacisk na pracę fizyczną
b) Nauka lokalnego języka nie jest dobra, ponieważ łatwiej jest zapomnieć o własnym języku
c) Nie ma sensu uczyć się nowych języków, skoro wszyscy tak dobrze znają angielski
d) Opanowanie lokalnego języka ma kluczowe znaczenie dla udanej integracji

5. Które z poniższych stwierdzeń najlepiej pasuje?

a) Każdy ma prawo do świadczeń zdrowotnych, ponieważ prawo do zdrowego życia jest prawem człowieka
b) Każdy dba o własne zdrowie
c) Imigranci nie mają prawa do świadczeń zdrowotnych
d) Posiadanie ubezpieczenia jest warunkiem dotarcia do szpitala w nagłych przypadkach

6. Które z poniższych stwierdzeń najlepiej pasuje?

a) Do rdzennych Europejczyków stosuje się inne przepisy niż do imigrantów
b) W Europie ludzie są równi wobec prawa
c) Kobiety mają inne prawa niż mężczyźni
d) Wyroki za łamanie prawa są cięższe dla imigrantów

7. Które z poniższych stwierdzeń najlepiej pasuje?

a) Z przestępstwami można się uporać w rodzinie
b) Konwencje kulturowe w kraju wyjazdu są bardziej rygorystyczne niż w Europie
c) Interweniowanie w sprawach rodzinnych nie jest sprawą społeczeństwa
d) Prawo UE stoi ponad zwyczajami kulturowymi imigrantów

8. Które z poniższych stwierdzeń najlepiej pasuje?

a) Pomaganie kobietom w wejściu w przedsiębiorczość jest bezużyteczne
b) Społeczeństwo nie może sobie pozwolić na utratę zasobów dostarczanych przez imigrantki
c) Byłoby lepiej, gdyby kobiety zostały w domu i opiekowały się dziećmi
d) Samozatrudnienie nie jest odpowiednie dla imigrantek

9. Które z poniższych stwierdzeń najlepiej pasuje?

a) Imigrantki mogą zapewnić nowe umiejętności i nowe perspektywy, które mogą być przydatne również dla społeczności tubylczej
b) Imigrantki są ciężarem dla społeczeństwa
c) Europa nie potrzebuje imigrantów
d) Kobiety powinny całkowicie trzymać się z dala od spraw finansowych

10. Które z poniższych stwierdzeń najlepiej pasuje?

a) Osoby samozatrudnione nie potrzebują usług socjalnych i zdrowotnych
b) Usługi edukacyjne – opiekuńcze i zdrowotne świadczone przez społeczeństwo, które są niezbędne, aby przedsiębiorca mógł skoncentrować się na pracy
c) Dziadkowie są po to, aby opiekować się dziećmi
d) Uciekanie się do usług publicznych jest haniebne

Wyślij moje wyniki do poniższych koordynatów:
Nazwa:
E-mail: (wymagany)

Ile opon jest w typowym samochodzie? (np.: 7)

Opinia - Jak nas znalazłeś?

Jak nas znalazłeś?

Kalendarz i-Mentora