M7

Sayın Katılımcı,

"Göçmen Kadın Girişimciler için en İyi Uygulama Örnekleri" Modülü için Algı Testine kaydoldunuz. İşte kendinizi değerlendirmeniz gereken sorular. Sonuçlar, tüm bilgilerinizi ve sonuçlarınızı tamamıyla gizli tutacak ve asla üçüncü şahıslarla paylaşmayacak olan proje değerlendiricilerimiz ve sizinle paylaşılacaktır.

Katıldığınız için teşekkürler!

i-Mentor Proje Ekibi


1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi en uygundur?

a) Mentor, mentiye mali yardım sağlar
b) Mentor, mentiye bir kılavuz dağıtır
c) Mentor, zorluklar sırasında güvenilir bir destek görevi görür
d) Mentor, menti için resmi BİT desteğidir

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi en uygundur?

a) Göçmen kadın, çocuğunun eğitiminden kendisi sorumludur
b) Toplum, çocuklara eğitim sağlamalıdır
c) Göçmenler eğitim hizmetlerinden yararlanamazlar
d) Kadınların yeri evlerinde çocuklarına ders vermektir

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi en uygundur?

a) Göçmen çocukların yasal olarak eğitim almaları zorunludur
b) Çocuğun okula gidip gitmeyeceğine aileler karar verebilir
c) Çocuğun okula gidip gitmeyeceği konusunda müdür ve çocuğun babası anlaşabilir
d) Çocukların eğitim alıp almayacağına göçmen topluluğunun büyükleri karar verir

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi en uygundur?

a) Fiziksel çalışma vurgulanabileceğinden yerel dile hakim olmak beyhudedir
b) Yerel dili öğrenmek iyi değildir çünkü kişinin kendi dilini unutması daha kolaydır
c) Herkes İngilizceyi bu kadar iyi bilirken yeni diller öğrenmek boşuna
d) Başarılı entegrasyon için yerel dile hakim olmak hayati önem taşır

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi en uygundur?

a) Sağlıklı yaşam hakkı bir insan hakkı olduğu için herkes sağlık hizmeti alma hakkına sahiptir
b) Herkes kendi sağlığına bakar
c) Göçmenler sağlık hizmetlerinden yararlanamazlar
d) Acil bir durumda hastaneye gitmek için sigortalı olmak bir ön koşuldur

6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi en uygundur?

a) Yerli Avrupalılara göçmenlere uygulanandan farklı yasalar uygulanır
b) Avrupa'da insanlar kanunlar karşısında eşittir
c) Kadınların erkeklerden farklı yasaları vardır
d) Yasayı çiğneme cezaları göçmenler için daha ağırdır

7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi en uygundur?

a) Suçlar aile içinde işlenebilir
b) Çıkış ülkesindeki kültürel sözleşmeler, Avrupa'dakilerden daha katıdır
c) Aile meselelerine müdahale etmek toplumun işi değildir
d) AB yasaları göçmenlerin kültürel geleneklerinin üzerindedir

8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi en uygundur?

a) Kadınların girişimciliğe girmelerine yardımcı olmak işe yaramaz
b) Toplum, göçmen kadınların sağladığı kaynakları kaybetmeyi göze alamaz
c) Kadınların evde kalıp çocuklarına bakması daha iyi olur
d) Serbest meslek göçmen kadınlara uygun değildir

9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi en uygundur?

a) Göçmen kadınlar, yerel topluluk için de yararlı olabilecek yeni beceriler ve yeni bakış açıları sağlayabilir
b) Göçmen kadınlar toplum için bir yüktür
c) Avrupa'nın göçmenlere ihtiyacı yoktur
d) Kadınlar mali konulardan tamamen uzak durmalıdır

10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi en uygundur?

a) Serbest meslek sahipleri sosyal ve sağlık hizmetlerine ihtiyaç duymazlar
b) Girişimcinin işine odaklanabilmesi için gerekli olan ve toplum tarafından sağlanan eğitim-kreş-sağlık hizmetleri
c) Büyükanne ve büyükbaba çocuklara bakmak için oradadır
d) Kamu hizmetlerine başvurmak ayıptır

Sonuçlarımı aşağıdaki koordinatlara gönderin:
İsim:
e-Posta: (gereklidir)

Bir arabada kaç lastik vardır? (örneğin: 7)

Geribildirim - Bizi nasıl buldunuz?

Bizi nasıl buldunuz?

i-Mentor Takvimi