M8

Hyvä osallistuja,

Olet rekisteröitynyt havaintotestiin "Mentoroinnin aloittaminen" moduulia varten. Tässä on kysymyksiä, joita voit arvioida. Tulokset ilmoitetaan vain sinulle ja projektimme arvioijille, jotka pitävät kaikki tietosi ja tulokset äärimmäisen luottamuksellisina eivätkä koskaan jaa niitä kolmansille osapuolille.

Kiitos osallistumisestasi!

i-Mentor-projektitiimi


1. Mikä seuraavista määritelmistä kuvaa parhaiten mentorointia?

a) Ideapaja
b) Vuorovaikutteinen yhteistyösuhde, mikä perustuu sitoutumiseen ja vapaaehtoisuuteen
c) Terapia
d) Suhde mikä vaatii kuria

2. Mikä seuraavista on e-mentoroinnin määritelmä?

a) Se on mentoroinnin perinteinen muoto
b) Se on tietokoneen avulla suoritettavaa mentorointia
c) Se on vain sähköpostimentorointia
d) Se tapahtuu e-oppimisalustalla

3. Mikä seuraavista on yksi mentoroinnin eduista?

a) Mentori ajaa asiat ja suunnitelmat läpi vaikka väkisin
b) Mahdollisuus oppia toiselta ja saada uusia näkökulmia asioihin
c) Joku kertoo huonoista ideoistasi
d) Adrenaliinin nousu, minkä voi kokea mentorin kanssa keskustellessa

4. Mikä seuraavista vaihtoehdoista on yksi e-mentroinnin hyötyjä?

a) Mentorointisuhde kehittyy nopeammin
b) Siinä ei vaadita minkäänlaista etiikkaa
c) Ajan ja tilan luomia rajoitteita voi välttää sähköisellä yhteydenpidolla
d) Mentori ja oppilas voivat kommunikoidan koko ajan synkronoimattomasti

5. Mikä seuraavista EI ole edellytys onnistuneelle mentoroinnille?

a) Oppilaan ja mentorin kemiat kohtaavat
b) Mentorilla on aiempaa kokemusta neuvomisesta
c) Selkeät tavoitteet ja odotukset
d) Motivoitunut mentori

6. Mikä seuraavista lauseista kuvaa parhaiten mentorointitapaa?

a) Keskusteluaiheita ei välttämättä määritellä etukäteen, vaan ne saattavat syntyä spontaanisti, esim. kehitystarpeen seurauksena
b) Olen ihmisten muuttamisen asiantuntjia ja teen kenestä tahansa ketä tahansa
c) Mentorointi toimii ylhäältä alas, ja mentori on johtaja
d) Kaikki on parasta suunnitella etukäteen, myös tapaamisten aiheet

7. Mikä seuraavista ei ole mentorointia kuvaava käsite?

a) Valmennus
b) Jakaminen
c) Pitkäkestoinen
d) Yhdenvertainen

8. Mikä seuraavista on mentorin tehtävä?

a) Antaa oppilaalle palautetta
b) Uusien henkilöiden rekrytointi
c) Oppilaan taitojen kontrollointi
d) Kykyjenetsintä ja työpaikkamätsäys

9. Ennen mentoroinnin aloittamista on erittäin tärkeää…

a) Asettaa tavoite
b) Tehdä liiketoimintasuunnitelma
c) Arvioida, missä asioissa tarvitsee tukaa/apua
d) Valmistella sopimus

10. Milloin on oikea aika päättää mentorointisuhde?

a) Heti kun yritys alkaa tehdä voittoa
b) Heti kun tulee erimielisyyksiä
c) Se ei pääty koskaan
d) Kun sen asettamat tavoitteet on saavutettu

Send Results to below Coordinates:
Name:
Email: (required)

Kuinka monta rengasta on tavallisessa autossa? (esim.:7)

Palaute - Miten löysit meidät?

Miten löysit meidät?

i-Mentor-kalenteri