M9

Vážený účastník,

aregistrovali ste sa na Test vnímania pre Váš Modul "Mentoring pre mentee, ktorý chce byť podnikateľom". Tu sú otázky, ktorými sa môžete ohodnotiť. Výsledky sa dozviete len vy a hodnotitelia nášho projektu, ktorí budú všetky vaše informácie a výsledky uchovávať v maximálnej dôvernosti a nikdy ich nebudú poskytovať tretím stranám.

Ďakujeme vám za vašu účasť!

Tím projektu i-Mentor


1. Ktorá možnosť nepatrí medzi výhody začatia podnikania?

a) Môj vlastný pracovný čas
b) Flexibilná práca na diaľku
c) Nemusím veľa pracovať
d) Pracovať na sebe a byť svojím vlastným šéfom

2. Ako sa dá podnikateľský nápad premeniť na úspešný podnik?

a) Určením problému, ktorý je potrebné vyriešiť
b) Zaplatením externej spoločnosti, ktorá to urobí
c) Negatívnym a lenivým prístupom
d) Tým, že začnete podnikať bez toho, aby ste o tom mali potrebné znalosti

3. Čo by ste nemali robiť, keď prenášate svoj nápad na podnik?

a) Nájdite si podporných partnerov
b) Vytvoriť finančný model
c) Určite zdroj kapitálu
d) Hľadanie náhodného zdroja financovania vášho podnikania bez toho, aby ste vedeli, čo by bolo pre vás najvýhodnejšie

4. Čo je nevýhodou kapitálových investorov?

a) Môžu vám ukradnúť peniaze
b) Budete musieť vymeniť časť kontroly nad svojím podnikom za investorov
c) Dôveryhodnosť, ktorú do vášho projektu vnesú
d) Credibility that they bring to your project

5. Kto nie je anjelský investor

a) Rodina, priatelia, komunity
b) Bývalí podnikatelia, bohatí ľudia
c) Charitatívna organizácia
d) Skupina jednotlivcov, ktorí financujú podniky z vlastných peňazí, a nie z profesionálne spravovaných fondov

6. Čo nerobiť pri práci z domu?

a) Stanovte si priority svojej práce
b) Správajte sa, akoby ste boli doma a nie v práci
c) Obmedzte rozptýlenie
d) Pripravte sa na svoj deň

7. Čo je dôležité na ceste k podnikaniu?

a) Pochybnosti o sebe
b) Sťažovanie sa
c) Myslenie na zlyhanie
d) Úprimné sebahodnotenie

8. Čo nie je nevyhnutný postup pri začatí podnikania?

a) Zriadenie štruktúry spoločnosti
b) Registrácia obchodného mena
c) Presné počítanie, koľko chcem mesačne zarobiť
d) Získanie DIČ

9. Čo podľa modulu nemusí byť súčasťou vášho podnikateľského plánu?

a) Presná adresa vašej kancelárie
b) Zhrnutie
c) Popis podniku
d) Prieskum trhu

10. Čo by ste nemali robiť v rámci vytvárania sietí?

a) Vytvorenie kontaktov
b) Zámerne vynechať podujatia
c) Buďte prítomní
d) Pracujte na svojej reputácii

Pošlite moje výsledky na údaje nižšie:
názov:
Email: (požadovaný)

Koľko nôh má typický pes? (napr.: 5)

Spätná väzba - Ako ste nás našli?

Ako ste nás našli?

Kalendár i-Mentor