M10

Hyvä osallistuja,

Olet rekisteröitynyt havaintotestiin "Yrittäjyyden työkalupakki - Viitekehykset, rahoitusvälineet" moduulia varten. Tässä on kysymyksiä, joita voit arvioida. Tulokset ilmoitetaan vain sinulle ja projektimme arvioijille, jotka pitävät kaikki tietosi ja tulokset äärimmäisen luottamuksellisina eivätkä koskaan jaa niitä kolmansille osapuolille.

Kiitos osallistumisestasi!

i-Mentor-projektitiimi


1. Tuhannet startup-yritykset aloittavat toimintansa, mutta epäonnistuvat seuraavista syistä:

a) Tuotteen tai palvelun kysynnän puute
b) Rahoituksen puute
c) Ongelmia motivoituneen työryhmän muodostamisessa
d) Kaikki kolme yllämainittua

2. Markkinointisuunnitelma on sama kuin liiketoimintasuunnitelma:

a) Kyllä, pitää paikkansa
b) Ei, ei pidä paikkaansa
c) Ne ovat hyvin samankaltaisia
d) Joskus ne ovat päällekäisiä toinen toistensa kanssa

3. Perinteisten markkinointitoimintojen joukkoon voit sisällyttää seuraavat:

a) Esitteet
b) Sosiaalinen media
c) Sähköpostimarkkinointi
d) Positiointi

4. Epäsuora rahoitus EI tarkoita::

a) Vähennyksiä
b) Sosiaaliturvaa
c) Laskuja
d) Yhtiöveron alennusta

5. Etenemissuunnitelma auttaa sinua näkemään:

a) Miten tuotekehitys etenee
b) Kuka tai ketkä osallistuvat kuhunkin kehitysvaiheeseen
c) Mikä on pienin elinkelpoinen tuote
d) Kaikki yllämainitut

6. Luottamuksen tueksi suositellaan (jotta sijoittajat uskoisivat rahoitussuunnitelmaamme) Tunnista väärä vastaus:

a) Rahoitussuunnitelma on tasapainossa ja sillä on taloudellinen ja liiketoiminnallinen johdonmukaisuus
b) On loogista, että uudet yritykset ovat tappiollisia 6 tai 8 vuotta
c) Hypoteesit ovat ristiriidassa kolmansien osapuolten tietojen kanssa
d) Kaikki liiketoiminnan kannalta tärkeät muuttujat otetaan huomioon

7. Toiminimi yritys saa 5 prosentin veronalennuksen

a) Aina, vaikka yrityksen tulos olisi tappiollinen
b) Vain ensimmäisenä toimintavuotena
c) Joka vuosi elinkeinotoiminnan voitosta, kun tuloksesta on ensin laskettu pois aiemmat tappiot
d) Vain yhden kerran, kun yritys tuottaa ensimmäisen kerran voittoa

8. On olemassa tiettyjä verovelvoitteita, jotka startup-yritysten on täytettävä: (tunnista väärä)

a) Elektroninen allekirjoitus
b) Korkea sosiaaliturva
c) Rekisteröinti elinkeinorekisteriin
d) Tehtävä arvonlisäveron vuosi-ilmoitus

9. Syitä, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti yrityksen suorituskykyyn:

a) Startup yritksen projektikulut
b) Olemassa oleva rahoitussuunnitelma
c) Ei tiedätä millaisia erilaisia rahoitusmahdollisuuksia voitaisiin hakea
d) Vähentämällä tappiollista toimintaa

10. Kuinka tunnistaa ja välttää taloudellisia huijauksia:

a) Tarkastamalla alkuperän
b) Analysoimalla hakuprosessia
c) Tutkimalla aiempia kokemuksia
d) Kaikki yllämainitut

Send Results to below Coordinates:
Name:
Email: (required)

Kuinka monta rengasta on tavallisessa polkupyörässä? (esim.:4)

Palaute - Miten löysit meidät?

Miten löysit meidät?

i-Mentor-kalenteri