M10

Drogi uczestniku,

Zarejestrowałeś się na Test Percepcji dla swojego Modułu "Zestaw narzędzi dla przedsiębiorczości – ramy, narzędzia finansowe". Oto pytania do oceny siebie. Wyniki zostaną ujawnione tylko tobie i osobom oceniającym nasz projekt, którzy zachowają wszystkie twoje informacje i wyniki w najwyższej poufności i nigdy nie udostępnią ich stronom trzecim.

Dziękuję za udział!

Zespół projektowy i-Mentor


1. Na świecie powstają tysiące startupów, a wiele z nich upada z następujących powodów:

a) Brak popytu na produkt lub usługę
b) Brak finansowania
c) Problemy ze stworzeniem zmotywowanego zespołu
d) Wszystkie 3 powody

2. Plan marketingowy jest tym samym, co business plan:

a) Tak
b) Nie
c) Są bardzo podobne
d) Czasem się częściowo pokrywają

3. Do działań marketingowych offline można zaliczyć::

a) Ulotki
b) Social media
c) Marketing e-mailowy
d) Pozycjonowanie SEO positioning (organiczne)

4. Pośrednie finansowanie NIE odnosi się do:

a) Odliczeń od podatku
b) Bonusów przy opłacaniu składki na ubezpieczenie społeczne
c) Faktur
d) Obniżki podatku od działalności

5. Mapa drogowa pomoże Ci zobaczyć:

a) Jak rozwinąć Twój produkt
b) Kto będzie zangażowany w każdą fazę rozwoju
c) Jaki będzie Minimum Viable Product (MVP)
d) Wszystkie odpowiedzi

6. Aby zbudować zaufanie (aby inwestorzy uwierzyli w nasz plan finansowy) zaleca się: (wskaż błędną odpowiedź)

a) Plan finansowy jest zrównoważony i ma spójność finansową i biznesową
b) To logiczne, że startup przynosi straty przez 6 czy 8 lat
c) Hipotezy są skontrastowane z informacjami od osób trzecich
d) Wszystkie ważne dla firmy zmienne zostały uwzględnione

7. Nowo utworzone firmy mogą zastosować obniżoną stawkę podatku od osób prawnych.....

a) w pierwszym roku, w którym ich podstawa opodatkowania jest dodatnia
b) w pierwszym roku, w którym ich podstawa opodatkowania jest ujemna
c) w drugim roku, w którym ich podstawa opodatkowania jest dodatnia
d) w drugim roku, w którym ich podstawa opodatkowania jest ujemna

8. Istnieją pewne obowiązki podatkowe, które muszą spełnić startupy: (zidentyfikuj niewłaściwy)

a) Elektroniczny podpis
b) Wysoka składka na ubezpieczenie społeczne
c) Rejestracja w Ewidencji Działalności Gospodarczej
d) Złożenie rocznej deklaracji VAT

9. Niektóre z przyczyn, które mogą negatywnie wpłynąć na wyniki firmy:

a) Przewidywanie wydatków w startupie
b) Przygotowanie planu finansowego
c) Brak znajomości różnych możliwości finansowania, o które można się ubiegać
d) Ograniczanie strat

10. Jak zidentyfikować i unikać oszustw finansowych:

a) Zweryfikuj pochodzenie
b) Zanalizuj process aplikacyjny
c) Przejrzyj opinie innych
d) Wszystkie odpowiedzi

Wyślij moje wyniki do poniższych koordynatów:
Nazwa:
E-mail: (wymagany)

Ile oczu ma typowa osoba (np.: 4)?

Opinia - Jak nas znalazłeś?

Jak nas znalazłeś?

Kalendarz i-Mentora