M10

Sayın Katılımcı,

"Girişimcilik Araç Seti – Çerçeveler, Finansal Araçlar" Modülü için Algı Testine kaydoldunuz. İşte kendinizi değerlendirmeniz gereken sorular. Sonuçlar, tüm bilgilerinizi ve sonuçlarınızı tamamıyla gizli tutacak ve asla üçüncü şahıslarla paylaşmayacak olan proje değerlendiricilerimiz ve sizinle paylaşılacaktır.

Katıldığınız için teşekkürler!

i-Mentor Proje Ekibi


1. Dünyada binlerce startup yaratılıyor ve birçoğu aşağıdaki nedenlerle başarısız oluyor:

a) Ürün veya hizmet için talep eksikliği
b) Finansman eksikliği
c) Motive olmuş bir çalışma ekibi oluşturma sorunları
d) Yukarıdakilerin hepsi

2. Pazarlama planı, iş planıyla aynıdır:

a) Evet, öyle
b) Hayır, öyle değil
c) Çok benzerler
d) Bazen örtüşürler

3. Çevrimdışı pazarlama eylemleri arasında aşağıdakileri dahil edebilirsiniz:

a) Broşürler
b) Sosyal medya
c) e-Posta pazarlama
d) SEO konumlandırma (organik)

4. Aşağıdakilerden hangisi dolaylı finansmanı ifade ETMEZ:

a) Kesintiler
b) Sosyal Güvenlik ikramiyeleri
c) Faturalar
d) Şirket vergisinin düşürülmesi

5. Yol haritası şunları görmenize yardımcı olacaktır:

a) Ürününüzü nasıl geliştirirsiniz
b) Geliştirmenin her aşamasında yer alacak
c) Minimum Uygulanabilir Ürün (MUÜ) ne olacaktır
d) Yukarıdakilerin hepsi

6. Güven oluşturmak (yatırımcıları finansal planınıza inandırmak için) tavsiye edilir: (yanlış cevabı belirleyin)

a) Mali plan dengelidir ve mali ve ticari tutarlılığa sahiptir
b) Bir girişimin 6 veya 8 yıllık zararı olması mantıklıdır
c) Hipotezler, üçüncü şahıslardan gelen bilgilerle karşılaştırılır
d) İş için tüm önemli değişkenler dahil edilmiştir

7. Yeni oluşturulan şirketler, Kurumlar Vergisi'ne indirimli vergi oranı uygulayabilir....

a) ...vergi tabanlarının pozitif olduğu ilk yılda
b) ...vergi matrahlarının negatif olduğu ilk yılda
c) ...vergi tabanlarının pozitif olduğu ikinci yılda
d) ...vergi matrahlarının negatif olduğu ikinci yılda

8. Girişimlerin karşılaması gereken belirli vergi yükümlülükleri vardır: (yanlış olanı belirleyin)

a) Elektronik İmza
b) Yüksek sosyal güvenlik
c) Ekonomik Faaliyetler Siciline Kayıt
d) Yıllık KDV beyannamesi verin

9. Şirketin performansını olumsuz etkileyebilecek sebeplerden bazıları:

a) Girişimin proje giderleri
b) Bir finansal planınız olsun
c) Başvurabileceğiniz farklı finansman fırsatlarını bilmemek
d) Kesinti kayıpları

10. Mali dolandırıcılık nasıl belirlenir ve önlenir:

a) Kaynağını doğrulayın
b) Başvuru sürecinizi analiz edin
c) Önceki deneyimleri araştırın
d) Yukarıdakilerin hepsi

Sonuçlarımı aşağıdaki koordinatlara gönderin:
İsim:
e-Posta: (gereklidir)

Bir insanın kaç gözü vardır (örneğin: 4)?

Geribildirim - Bizi nasıl buldunuz?

Bizi nasıl buldunuz?

i-Mentor Takvimi