M11

Vážený účastník,

aregistrovali ste sa na Test vnímania pre Váš Modul "Efektívne stratégie sociálnych médií pre začínajúceho podnikateľa a malé a stredné podniky". Tu sú otázky, ktorými sa môžete ohodnotiť. Výsledky sa dozviete len vy a hodnotitelia nášho projektu, ktorí budú všetky vaše informácie a výsledky uchovávať v maximálnej dôvernosti a nikdy ich nebudú poskytovať tretím stranám.

Ďakujeme vám za vašu účasť!

Tím projektu i-Mentor


1. Koľko používateľov sociálnych médií bude (na celom svete) v roku 2021

a) Okolo 70%
b) Menej ako 30%
c) Viac ako 50%
d) Skoro 50%

2. Ktorú činnosť pri práci na sociálnych sieťach treba vykonať ako prvú?

a) Výber platformy sociálnych médií
b) Analýza cieľového publika
c) Stanovenie rozpočtu pre platené spoločnosti
d) Plánovanie obsahu, ktorý sa má nahrať

3. Interakcia so zákazníkmi na sociálnych sieťach môže viesť k:

a) Mnoho problémov v komunikácii
b) Nedostatok času na skutočnú prácu
c) Oslabenie pozície na online trhu
d) Získanie poznatkov o prispôsobení našich výrobkov alebo služieb zákazníkom

4. Ktorá platforma je známa ako "business facebook"?

a) Twitter
b) Instagram
c) Pinterest
d) Linked In

5. Aká dlhá by mala byť marketingová stratégia?

a) Malo by to byť asi 50 strán
b) Mala by byť taká dlhá, ako vám to vyhovuje
c) Nie viac ako 20 strán
d) 5 strán A4

6. Čo by mala marketingová stratégia vašej spoločnosti alebo značky predovšetkým obsahovať:

a) Najdôležitejšie ciele, ktoré chcete dosiahnuť, a ako ich dosiahnete
b) Podrobný plán na nasledujúcich niekoľko rokov na platformách sociálnych médií
c) Rozpočet vyčlenený na sociálne médiá
d) Silné a slabé stránky vašej spoločnosti

7. Ako efektívne zvýšiť rozsah príspevkov na sociálnych sieťach?

a) Pridaním obrázkov so šteniatkami
b) Pridaním textov v iných jazykoch
c) Pridaním # súvisiaceho s témou príspevku
d) Pridávaním príspevkov vždy v rovnakom čase

8. Ktorá z nasledujúcich možností NIE JE marketingovým cieľom?

a) Zlepšenie miery konverzie
b) Získavanie nových sledovateľov v sociálnych médiách
c) Mať účty na všetkých sociálnych médiách súčasne
d) Zvýšenie počtu kliknutí na platené reklamy

9. Ktorá z nasledujúcich možností nie je očakávanou ťažkou zručnosťou v oblasti správy sociálnych médií

a) Dobré technické zručnosti - počítač/softvér/grafické programy alebo aplikácie/internet
b) Rýchlosť písania
c) Znalosť techník obsluhy zákazníkov
d) Dobrá znalosť gramatiky a pravopisu

10. Ktorá z nasledujúcich možností nie je očakávanou mäkkou zručnosťou v oblasti správy sociálnych médií

a) Kreativita
b) Flexibilita a prispôsobivosť
c) Vedenie
d) Schopnosť rýchlo zhromažďovať a analyzovať informácie Kreativita

Pošlite moje výsledky na údaje nižšie:
názov:
Email: (požadovaný)

Koľko pneumatík má typické auto? (napr.: 7)

Spätná väzba - Ako ste nás našli?

Ako ste nás našli?

Kalendár i-Mentor