M1

Hyvä osallistuja,

Olet rekisteröitynyt havaintotestiin "e-Mentoroinnin käytön aloittaminen" moduulia varten. Tässä on kysymyksiä, joita voit arvioida. Tulokset ilmoitetaan vain sinulle ja projektimme arvioijille, jotka pitävät kaikki tietosi ja tulokset äärimmäisen luottamuksellisina eivätkä koskaan jaa niitä kolmansille osapuolille.

Kiitos osallistumisestasi!

i-Mentor-projektitiimi


1. Mikä seuraavista määrittelee oikein mentorin asennetta?

a) Tekee töitä oppilaan puolesta
b) Puuttuu asioihin oppilaan puolesta
c) Käy luottamuksellisia keskusteluja oppilaan kanssa
d) Keskustelee oppilaasta muiden ihmisten kanssa

2. Mikä seuraavista määrittelee oikein oppilaan asennetta?

a) Ottaa vastuun omien suunnitelmie kehittämisestä
b) Odottaa mentorin tekevän kaikki päätökset
c) Yrittää mentorin avulla saada muita vastuuseen
d) Ei mikään näistä

3. Mikä seuraavista ei pidä paikkaansa mentorointisuhteessa oppilaan osalta?

a) Hänelle voi avautua uusia ovia
b) Hänen tekniset taitonsa paranevat
c) Hän voi kehittyä ihmisenä
d) Hän voi saada ylennyksen

4. Mikä seuraavista on totta mentorointisuhteessa?

a) Osapuoli ei saa kehottaa tapaamaan toisiaan
b) Mentorointisuhteessa kuuluu olla kanssakäymisessä
c) Onnistunut mentorointi tapahtuu vain spontaanisti eikä tarkoituksella
d) Ei mikään näistä

5. Mentorointisuhde EI ole;

a) Aktiivinen oppimisprosessi
b) Avoin mutta luottamuksellinen
c) Pelkkää sponsorointia
d) Näkökulmia laajentava kokemus

6. Mitä tehdä erimielisyyksien sattuessa kohdalle?

a) Päättää yhteistyö
b) Ratkaista asia yhdessä
c) Tuntea syyllisyyttä
d) Ehdottaa kompromissia

7. Mikä seuraavista ei auta oppilasta ajattelemaan positiivisesti?

a) Positiivisten asioiden muistaminen
b) Ongelmien jatkuva ajatteleminen
c) Tavoitteiden asettaminen
d) Uusien asioiden yrittäminen

8. Milloin mentorin on hyvä antaa palautetta?

a) Vasta kun kaikki mahdollinen on käyty läpi
b) Jokaisen session päätteeksi
c) Mahdollisimman aikaisin
d) Ei mikään näistä

9. Mentorit tarjoavat;

a) Resursseja
b) Ohjausta
c) Malleja
d) Kaikkia näistä

10. Mikä on mentoroinnin tärkein käsite?

a) Luottamuksen rakennus
b) Aktiivinen kuuntelu
c) Oikean mentorointimallin löytäminen
d) Kaikki näistä

Send Results to below Coordinates:
Name:
Email: (required)

Kuinka monta silmää tyypillisellä ihmisellä on (esim. 4)?

Palaute - Miten löysit meidät?

Miten löysit meidät?

i-Mentor-kalenteri