M1

Drogi uczestniku,

Zarejestrowałeś się na Test Percepcji dla swojego Modułu "Pierwsze kroki z e-Mentoringiem". Oto pytania do oceny siebie. Wyniki zostaną ujawnione tylko tobie i osobom oceniającym nasz projekt, którzy zachowają wszystkie twoje informacje i wyniki w najwyższej poufności i nigdy nie udostępnią ich stronom trzecim.

Dziękuję za udział!

Zespół projektowy i-Mentor


1. Która z definicji poprawnie opisuje rolę mentorki?

a) Podejmuje działania w imieniu podopiecznej
b) Interweniuje w imieniu podopiecznej
c) Spotyka się z podopieczną na poufnych dyskusjach
d) Omawia sprawy podopiecznej z przełożonym

2. Która z definicji poprawnie opisuje postawę podopiecznej?

a) Bierze odpowiedzialność za przygotowanie planu swojego rozwoju
b) Oczekuje, że mentorka podejmie działania w jej imieniu
c) Próbuje wymuszać coś na przełożonych, cytując swoją mentorkę
d) Żadna

3. Która z tych definicji nie jest prawdziwa w odniesieniu do mentoringu?

a) W sposób magiczny otwiera wiele drzwi i znajduje pracę
b) Może zwiekszyć wiedzę techniczną
c) Pomaga w rozwoju osobistym
d) Pomaga w rozwoju potencjału zawodowego

4. Które z tych określeń jest prawdziwe w odniesieniu do relacji mentorki z podopieczną?

a) Partnerki w procesie mentoringowym nie powinny być zobowiązane do regularnych spotkań
b) Kiedy osoba wchodzi w relację mentoringową, jest zobowiazana uczestniczyć w spotkaniach regularnie
c) Udany mentoring może tylko zacząć się spontanicznie, naturalnie
d) Żadne

5. Relacja mentoringowa nie jest;

a) Aktywnym procesem nauki
b) Otwarta ale poufna
c) Czystym patronatem lub sponsoringiem
d) Poszerzającym horyzonty doświadczeniem dla obu stron

6. Co zrobiłabyś w przypadku konfliktu z podopieczną?

a) Zerwałabym relację
b) Starałabym się poprawić sytuację
c) Czułabym się winna
d) Próbowałabym budować porozumienie

7. Co nie jest pomocne podopiecznej w pozytywnym myśleniu?

a) Mówienie jej pozytywnych rzeczy, szczególnie na jej temat
b) Ciągłe myślenie o problemach
c) Wyznaczanie celów
d) Próbowanie nowych rzeczy

8. Podczas procesu mentoringu kiedy jako mentorka powinnać dostarczać informacji zwrotnych?

a) Dopiero po przedyskutowaniu wszystkich tematów
b) Pod koniec każdej sesji mentoringowej
c) Wcześnie i często
d) Nigdy

9. Mentorka zapewnia;

a) Zasoby
b) Wskazówki
c) Wzorce
d) Wszystkie powyższe

10. Co jest najważniejszym aspektem skutecznego mentoringu?

a) Zdobycie zaufania
b) Aktywne słuchanie
c) Wybranie najbardziej odpowiedniego stylu mentoringu
d) Wszystkie powyższe

Wyślij moje wyniki do poniższych koordynatów:
Nazwa:
E-mail: (wymagany)

Ile nóg ma typowy pies? (np.: 5)

Opinia - Jak nas znalazłeś?

Jak nas znalazłeś?

Kalendarz i-Mentora