M1

Vážený účastník,

aregistrovali ste sa na Test vnímania pre Váš Modul "Začíname s elektronickým mentoringom". Tu sú otázky, ktorými sa môžete ohodnotiť. Výsledky sa dozviete len vy a hodnotitelia nášho projektu, ktorí budú všetky vaše informácie a výsledky uchovávať v maximálnej dôvernosti a nikdy ich nebudú poskytovať tretím stranám.

Ďakujeme vám za vašu účasť!

Tím projektu i-Mentor


1. Ktorá z nasledujúcich definícií je verná postoju mentora?

a) Konať v mene zverenkyne
b) Zasahovať v mene zverenkyne
c) Zoznámiť sa so zverencami pre dôverné diskusie
d) Prediskutovať zverenkyňu s priamym nadriadeným

2. Ktorá z týchto definícií je pravdivá pre zverenkynin postoj?

a) Prevziať zodpovednosť za vypracovanie vlastných rozvojových plánov
b) Očakávať, že mentor v ich mene bude riadiť ich budúcnosť
c) Pokúsiť sa prinútiť svojho nadriadeného, aby sa zohľadnil tým, že bude citovať svojho mentora
d) Žiadne

3. Ktorá z týchto definícií je nepravdivá pre mentoring pre zverenkyňu?

a) Môže magicky otvoriť dvere a získať prácu
b) Môže zvýšiť technické znalosti
c) Môže sa rozvíjať ako osoba
d) Môže rozvíjať kariérny potenciál

4. Ktorá z nasledujúcich definícií platí pre vzťah mentor – zverenkyňa?

a) Mentoring partneri by nemali byť povinní pravidelne sa stretávať
b) Keď sa osoba dobrovoľne prihlási do partnerstva, má povinnosť pravidelne sa stretávať
c) - Úspešné mentoringy sa skutočne začínajú len spontánne, prirodzene
d) Žiadne

5. Mentorský vzťah nie je;

a) Aktívny, učiaci sa
b) Otvorený, ale dôverný
c) Čisto patronátny alebo sponzorský
d) A strečing, rozšírenie skúseností pre všetky strany

6. Čo robiť v prípade nezhody s mentee?

a) Nechal by som ju
b) Pokúsil by som sa zlepšiť tento stav
c) Cítil by som sa vinný
d) Snažil by som sa dosiahnuť dohodu

7. Čo presne nepomôže zverenkyni myslieť pozitívne?

a) Začať hovoriť pozitívne veci, najmä o nej
b) Viac premýšľať o jej problémoch
c) Stanovenie cieľov
d) Skúšať nové myšlienky

8. Počas mentorského procesu, kedy by ste ako mentor mali poskytnúť spätnú väzbu?

a) Až po prediskutovaní všetkých názorov
b) Na konci každého mentorského stretnutia
c) Včas a často
d) Žiadne

9. Mentori poskytujú;

a) Zdroj
b) Usmernenie
c) Modelovanie
d) Všetko z vyššie spomenutého

10. Čo je najdôležitejším aspektom efektívneho mentoringu?

a) Získanie dôvery
b) Aktívne počúvanie
c) Výber najvhodnejšieho štýlu mentoringu
d) Všetky z nich

Pošlite moje výsledky na údaje nižšie:
názov:
Email: (požadovaný)

Koľko pneumatík má typické auto? (napr.: 7)

Spätná väzba - Ako ste nás našli?

Ako ste nás našli?

Kalendár i-Mentor