M1

Sayın Katılımcı,

"e-Mentorluğa Başlarken" Modülü için Algı Testine kaydoldunuz. İşte kendinizi değerlendirmeniz gereken sorular. Sonuçlar, tüm bilgilerinizi ve sonuçlarınızı tamamıyla gizli tutacak ve asla üçüncü şahıslarla paylaşmayacak olan proje değerlendiricilerimiz ve sizinle paylaşılacaktır.

Katıldığınız için teşekkürler!

i-Mentor Proje Ekibi


1. Mentorun tutumuyla ilgili aşağıdaki tanımlardan hangisi doğrudur?

a) Mentiler adına hareket etmek
b) Mentiler adına müdahale etmek
c) Gizli tartışmalar için danışanlarla tanışın
d) Mentiyi bölüm yöneticisi ile tartışın

2. Mentilerin tutumuna ilişkin aşağıdaki tanımlardan hangisi doğrudur?

a) Kendi kalkınma planlarını hazırlamak için sorumluluk almak
b) Mentorlarından onlar adına herhangi bir talimat almalarını beklemek
c) Mentorlarından alıntı yaparak bölüm yöneticisini hesaba çekmeye çalışmak
d) Hiçbiri

3. Menti mentorluk ile ilgili olarak aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?

a) Kapıları sihirli bir şekilde açıp işi alabilir
b) Teknik bilgiyi artırabilir
c) Kişi olarak gelişebilir
d) Kariyer potansiyelini geliştirebilir

4. Mentor – Menti ilişkisi için aşağıdaki tanımlardan hangisi doğrudur?

a) Mentorluk ortakları düzenli olarak bir araya gelmek zorunda olmamalıdır
b)Bir kişi ortaklığa gönüllü olduğunda düzenli olarak bir araya gelmekle yükümlüdür
c) Başarılı mentorluk gerçekten de kendiliğinden, doğal olarak başlar
d) Hiçbiri

5. Aşağıdakilerden hangisi Mentorluk ilişkisi ile ilgili değildir;

a) Aktif, öğrenen
b) Açık ama kişiye özel
c) Tamamen himaye veya sponsorluk
d) Tüm taraflar için esneyen, genişleyen bir deneyim

6. Menti ile anlaşmazlık durumunda ne yapmalı?

a) Onu bırakırdım
b) Bu durumu iyileştirmeye çalışırdım
c) Kendimi suçlu hissederim
d) Bir anlaşma yapmayı denerdim

7. Mentinin olumlu düşünmesine tam olarak ne yardımcı olmaz?

a) Özellikle onun hakkında olumlu şeyler söylemeye başlamak
b) Problemlerini daha çok düşünmek
c) Hedefleri belirlemek
d) Yeni şeyler denemek

8. Mentorluk sürecinde mentor olarak ne zaman geri bildirim sağlamalısınız?

a) Tüm görüşler tartışıldıktan sonra
b) Her mentorluk oturumu sonunda
c) Erken ve sıklıkla
d) Hiçbiri

9. Mentorlar şunları sağlar;

a) Kaynak
b) Rehberlik
c) Modelleme
d) Hepsi

10. Etkili bir mentorluğun en önemli yönü nedir?

a) Güven kazanma
b) Aktif dinleme
c) En uygun mentorluk stilini seçme
d) Hepsi

Sonuçlarımı aşağıdaki koordinatlara gönderin:
İsim:
e-Posta: (gereklidir)

Bir köpeğin kaç bacağı vardır? (örneğin: 5)

Geribildirim - Bizi nasıl buldunuz?

Bizi nasıl buldunuz?

i-Mentor Takvimi