M2

Hyvä osallistuja,

Olet rekisteröitynyt havaintotestiin "Mentorin ja mentoroitavan suhteet mentorointiprosessissa" moduulia varten. Tässä on kysymyksiä, joita voit arvioida. Tulokset ilmoitetaan vain sinulle ja projektimme arvioijille, jotka pitävät kaikki tietosi ja tulokset äärimmäisen luottamuksellisina eivätkä koskaan jaa niitä kolmansille osapuolille.

Kiitos osallistumisestasi!

i-Mentor-projektitiimi


Mitä seuraavista oppilas ei valitse itse?

a) Aiheet
b) Tavoitteet
c) Hinta
d) Ei mikään näistä

Mikä seuraavista ei ole oppilaan velvollisuus tapaamisessa?

a) Olla rehellinen
b) Varmistaa että kaikki tarpeellinen on käyty läpi
c) Kutsujen lähetys
d) Varausten teko

Mikä seuraavista kuuluu pätevyyteen?

a) Tunne
b) Taito
c) Usko
d) Valta

Valitse väärä vaihtoehto

a) Mentori määrittelee tavoitteet
b) Tavoitteet voivat muuttua
c) Mentorit varaavat tarpeeksi aikaa mentorointiin
d) Mentori ymmärtää että prosessi on oppilasta varten

Valitse oikea vaihtoehto

a) Mentorin täytyy olla samalla liikealalla
b) Mentori on aina oikeassa
c) Mentori päättää miten reagoi
d) Mentoroinnin täytyy perustua vapaaehtoisuuteen

Valitse oikea vaihtoehto

a) Stressiä voi lievittää alkoholin avulla
b) Liikunta ja lepo auttaa stressiin
c) Yritys on tärkein, ei työntekijä
d) Työ ilman taukoja tuo enemmän voittoa

Valitse oikea vaihtoehto

a) Suurin riski on yrittäjä itse
b) Tietosuojaan ei sisälly riskejä
c) Hankkijan valinta on riskitöntä
d) Sopimuksille ei ole tarvetta

Kenellä on vastuu mentorointiprosessista?

a) Mentorilla
b) Oppilaalla
c) Molemmilla
d) Ei kenelläkään, lopputulos on kohtaloa

Mikä seuraavista ei ole hyvä sääntö mentorointiin?

a) Ole kohtelias
b) Ymmärrä kulttuurieroja
c) Toimi itseluottamuksella
d) Ei tarvitse valmistautua

Minkä tulisi viedä tapaamisissa eniten aikaa

a) Nykytilanne
b) Päivän aihe
c) Edellisen tapaamisen läpikäyminen
d) Internet-yhteyden testaaminen

Send Results to below Coordinates:
Name:
Email: (required)

Kuinka monta rengasta on tavallisessa polkupyörässä? (esim.:4)

Palaute - Miten löysit meidät?

Miten löysit meidät?

i-Mentor-kalenteri