M3

Hyvä osallistuja,

Olet rekisteröitynyt havaintotestiin "Mentorointi naispuolisille siirtolaisille" moduulia varten. Tässä on kysymyksiä, joita voit arvioida. Tulokset ilmoitetaan vain sinulle ja projektimme arvioijille, jotka pitävät kaikki tietosi ja tulokset äärimmäisen luottamuksellisina eivätkä koskaan jaa niitä kolmansille osapuolille.

Kiitos osallistumisestasi!

i-Mentor-projektitiimi


1. Valitse oikea vaihtoehto

a) Mentori avustaa rahallisesti mentoroitavaa
b) Mentori antaa ohjekirjan mentoroitavalle
c) Mentori toimii mentoroitavan luottamuksellisena tukena ongelmissa
d) Mentori on mentoroitavan it-avustaja

2. Valitse oikea vaihtoehto

a) Maahanmuuttajanainen on velvollinen itse hoitamaan lapsensa koulunkäynti
b) Yhteiskunnan on järjestettävä lasten koulunkäynti
c) Maahanmuuttajat eivät saa koulutuspalveluja
d) Naisen paikka on kotona opettamassa lapsiaan

3. Valitse oikea vaihtoehto

a) Maahanmuuttajien lasten on osallistuttava koulujärjestelmään, koska laissa niin määrätään
b) Perheet voivat päättää, meneekö lapsi kouluun
c) Rehtori ja isä voivat sopia, meneekö lapsi kouluun
d) Maahanmuuttajayhteisön vanhimmat päättävät lasten koulunkäynnistä

4. Valitse oikea vaihtoehto

a) Paikallisen kielen opettelusta ei ole hyötyä, työtä voi tehdä käsillä
b) Paikallista kieltä ei kannata opetella, koska oma äidinkieli unohtuu
c) Kaikki puhuvat englantia, ja siksi on turhaa opetella muita kieliä
d) Paikallisen kielen hallinta on kotoutumisen tärkein taito

5. Valitse oikea vaihtoehto

a) Kaikilla on oikeus terveyspalveluihin, koska oikeus terveellisen elämään on ihmisoikeus
b) Jokainen huolehtii omasta terveydestään itse
c) Terveyspalvelut eivät kuulu maahanmuuttajille
d) Täytyy olla vakuutus, jotta pääsee sairaalaan

6. Valitse oikea vaihtoehto

a) Eurooppalaisia koskee eri lait kuin maahan muuttaneita
b) Kaikki ovat yhdenvertaisia lain edessä
c) Naisilla on erilaiset lait kuin miehillä
d) Maahanmuuttajien tuomiot ovat kovemmat

7. Valitse oikea vaihtoehto

a) Rikokset voidaan käsitellä perheen sisäisesti
b) Lähtömaan kulttuurilliset käytännöt ovat määräävämpiä kuin eurooppalainen lainsäädäntö
c) Ei ole yhteiskunnan asia puuttua perheen sisäisiin asioihin
d) EU:n lait ovat maahanmuuttajien kulttuurillisten tapojen yläpuolella

8. Valitse oikea vaihtoehto

a) Naisten auttaminen yrittäjyyteen on hyödytöntä
b) Yhteiskunnalla ei ole varaa hukata resurssia, jota maahanmuuttajanaisilla on
c) Naisten olisi parempi pysyä kotona hoitamassa perhettä
d) Yrittäjyys ei sovi maahanmuuttajanaisille

9. Valitse oikea vaihtoehto

a) Maahanmuuttajanaiset voivat tuoda mukanaan uusia näkökulmia ja taitoja, joista on hyötyä koko yhteiskunnalle
b) Maahanmuuttajat ovat yhteiskunnalle taakka
c) Eurooppa ei tarvitse maahanmuuttajia
d) Naisten ei pitäisi sotkeutua talousasioihin

10. Valitse oikea vaihtoehto

a) Yrittäjä ei tarvitse SOTE-palveluja
b) Yhteiskunnan tarjoamat koulu-, päivähoito- ja SOTE-palvelut ovat välttämättömiä asioita, jotta yrittäjä pystyy keskittymään toimintaansa
c) Lastenhoito on isovanhempien tehtävä
d) On häpeä käyttää yhteiskunnan palveluja

Send Results to below Coordinates:
Name:
Email: (required)

Kuinka monta rengasta on tavallisessa polkupyörässä? (esim.:4)

Palaute - Miten löysit meidät?

Miten löysit meidät?

i-Mentor-kalenteri