M3

Drogi uczestniku,

Zarejestrowałeś się na Test Percepcji dla swojego Modułu "Mentoring dla migrantek". Oto pytania do oceny siebie. Wyniki zostaną ujawnione tylko tobie i osobom oceniającym nasz projekt, którzy zachowają wszystkie twoje informacje i wyniki w najwyższej poufności i nigdy nie udostępnią ich stronom trzecim.

Dziękuję za udział!

Zespół projektowy i-Mentor


1. Które z poniższych stwierdzeń pasuje najlepiej?

a) Mentor zapewnia podopiecznemu pomoc finansową
b) Mentor wręcza podopiecznym podręcznik
c) Mentor pełni rolę ufnego wsparcia podczas wyzwań
d) Mentor jest oficjalnym wsparciem ICT dla podopiecznego

2. Które z poniższych stwierdzeń pasuje najlepiej?

a) Imigrantka sama jest odpowiedzialna za opiekę nad edukacją swojego dziecka
b) Społeczeństwo powinno zapewnić dzieciom edukację
c) Imigranci nie mają prawa do usług edukacyjnych
d) Miejsce kobiet jest w domu, ucząc swoje dzieci

3. Które z poniższych stwierdzeń pasuje najlepiej?

a) Dzieci imigrantów są prawnie zobowiązane do podjęcia nauki
b) Rodziny mogą decydować o tym, czy dziecko pójdzie do szkoły
c) Dyrektor i ojciec dziecka mogą uzgodnić, czy dziecko idzie do szkoły
d) O tym, czy dzieci powinny być kształcone, decydują starsi społeczności imigranckiej

4. Które z poniższych stwierdzeń pasuje najlepiej?

a) Opanowanie lokalnego języka jest daremne, ponieważ można kłaść nacisk na pracę fizyczną
b) Nauka lokalnego języka nie jest dobra, ponieważ łatwiej jest zapomnieć o własnym
c) Nie ma sensu uczyć się nowych języków, skoro wszyscy tak dobrze znają angielski
d) Opanowanie lokalnego języka ma kluczowe znaczenie dla udanej integracji

5. Które z poniższych stwierdzeń pasuje najlepiej?

a) Każdy ma prawo do świadczeń zdrowotnych, ponieważ prawo do zdrowego życia jest prawem człowieka
b) Każdy dba o własne zdrowie
c) Imigranci nie mają prawa do świadczeń zdrowotnych
d) Posiadanie ubezpieczenia jest warunkiem dotarcia do szpitala w nagłych przypadkach

6. Które z poniższych stwierdzeń pasuje najlepiej?

a) Do rdzennych Europejczyków stosuje się inne prawa niż do imigrantów
b) W Europie ludzie są równi wobec prawa
c) Kobiety mają inne prawa niż mężczyźni
d) Wyroki za łamanie prawa są cięższe dla imigrantów

7. Które z poniższych stwierdzeń pasuje najlepiej?

a) Przestępstwa można rozstrzygać w ramach rodziny
b) Konwencje kulturowe w kraju wyjazdu są bardziej rygorystyczne niż w Europie
c) Interweniowanie w sprawach rodzinnych nie jest sprawą społeczeństwa
d) Prawo UE stoi ponad zwyczajami kulturowymi imigrantów

8. Które z poniższych stwierdzeń pasuje najlepiej?

a) Pomaganie kobietom w wejściu na przedsiębiorczość jest bezużyteczne
b) Społeczeństwo nie może sobie pozwolić na utratę zasobów dostarczanych przez imigrantki
c) Byłoby lepiej, gdyby kobiety zostały w domu i opiekowały się dziećmi
d) Samozatrudnienie nie jest odpowiednie dla imigrantek

9. Które z poniższych stwierdzeń pasuje najlepiej?

a) Imigrantki mogą zapewnić nowe umiejętności i nowe perspektywy, które mogą być przydatne również dla społeczności lokalnej
b) Imigrantki są ciężarem dla społeczeństwa
c) Europa nie potrzebuje imigrantów
d) Kobiety powinny całkowicie trzymać się z dala od spraw finansowych

10. Które z poniższych stwierdzeń pasuje najlepiej?

a) Samozatrudnieni nie potrzebują usług socjalnych i zdrowotnych
b) Usługi edukacyjno-opiekuńcze i zdrowotne świadczone przez społeczeństwo, są niezbędne, aby przedsiębiorca mógł skoncentrować się na pracy
c) Dziadkowie są po to, aby opiekować się dziećmi
d) Uciekanie się do usług publicznych jest haniebne

Wyślij moje wyniki do poniższych koordynatów:
Nazwa:
E-mail: (wymagany)

Ile oczu ma typowa osoba (np.: 4)?

Opinia - Jak nas znalazłeś?

Jak nas znalazłeś?

Kalendarz i-Mentora