M4

Hyvä osallistuja,

Olet rekisteröitynyt havaintotestiin "Maahanmuuttajanaisten konkreettisten tarpeiden ymmärtäminen" moduulia varten. Tässä on kysymyksiä, joita voit arvioida. Tulokset ilmoitetaan vain sinulle ja projektimme arvioijille, jotka pitävät kaikki tietosi ja tulokset äärimmäisen luottamuksellisina eivätkä koskaan jaa niitä kolmansille osapuolille.

Kiitos osallistumisestasi!

i-Mentor-projektitiimi


1. Mikä seuraavista kulttuurin määritelmästi pitää paikkansa

a) Puhuttu kieli esittelee parhaiten kulttuurin
b) Kulttuuria esittävät erilaiset etniset elintarvikkeet
c) Kulttuuria esittävät parhaiten opitut ja integroidut käyttäytymismallit, kuten viestintätavat, tavat, tottumukset ja uskomukset kyseisen ihmisryhmän keskuudessa (esimerkki viestintätyylit ja roolien ja suhteiden käsitykset)
d) Kaikki edellä mainitut

2. Mikä seuraavista on välttämätöntä ymmärtää mentorointisuhteessa sekä mentorille että mentorille?

a) Tiedonannon on oltava luottamuksellinen
b) Viestinnän on perustuttava luottamukseen
c) Mentorin ja mentorin välisen viestinnän on oltava avointa
d) Kaikki edellä mainitut

3. Mikä seuraavista on paras järjestys lähestyä mentorointia?

a) Aloita CV:n kirjoittamisella
b) Ala suunnittelemaan urapolkua
c) Aloita työnhaulla
d) Varmista, että perusasiat ja elämiseen liittyvät perustarpeet on hoidettu kuntoon ensin

4. Mitkä ovat kunkin ihmisen tiedostettuja perustarpeita?Esimerkiksi Maslow'n tarveteorian mukaan.

a) Olennaiset tarpeet, kuten fysiologiset tarpeet; vesi, ruoka ja suoja
b) Turvallisuus ja sosiaaliset tarpeet, esim.yhteenkuuluminen ja rakkaus
c) Arvostaa itsensä toteutumista
d) Kaikki edellä mainitut

5. Mikä seuraavista väittämista pitää paikkansa?

a) Kaikki kulttuuriarvot näkyvät ihmisten ulkonäössä
b) Kulttuurierojen tunteminen auttaa mentoria ymmärtämään mentee-oppijaa
c) Kulttuurierolla ei ole mitään tekemistä henkilön viestinnän kanssa
d) Ei ole tärkeää ottaa kulttuurieroja huomioon mentoroitaessa

6. Mikä seuraavista ei päde mentorien ohjaukseen?

a) Maahanmuuttajat asettuvat usein omiin yhteisöihinsä samojen tai samankaltaisten alkuperäiskansojen kanssa
b) Mentori ohjaa mentee-oppijaa etsimään virallista verkkosivustoa, jossa tiedot ovat päivitettyjä
c) Kuunteleminen on tärkeä osa viestintää erityisesti silloin, kun on kyse vieraasta kielestä
d) Mentori antaa vain tiukasti neuvoja mentoreille, mitä tulee tehdä

7. Mikä seuraavista pitää paikkansa?

a) Oleskelulupa on tarpeen, jos asuu pidempään ulkomailla
b) Jokaisella on oltava passi
c) Jokaisen, joka ansaitsee rahaa työn perusteella, ei tarvitse maksaa veroja
d) Verotunnistenumero on sama kuin oleskeluluvan numero

8. Mitä tarkoitetaan henkilötunnuksella?

a) Ajokortin numero
b) Henkilökortin numero
c) Passin numero
d) Henkilötunnus on numerosarja numeroita ja merkkejä, jotka muodostetaam syntymäaikasi ja sukupuolesi perusteella. Se tulostetaan henkilökorttiisi, passiisi ja ajokorttiisi

9. Mikä seuraavista on totta ja erityisen tärkeää korostaa naispuolisille maahanmuuttajille

a) Henkilön henkilötunnus on henkilökohtainen jokaiselle henkilölle ja se on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön
b) Henkilötunnus on vaihdettavissa samalla tavoin kuin pankkitili tai puhelinnumero
c) Henkilötunnus on tärkeä vain digitaalisessa pankkintoiminnassa
d) Henkilötunnuksen voi lainata jollekin toiselle

10. Mikä seuraavista on totta?

a) Verot ovat kaikille samat koko Euroopan unionissa
b) Kaikkien ei tarvitse maksaa veroja
c) Vain yritykset maksavat veroja
d) Verot ovat välttämättömiä riippumatta siitä, onko henkilö yksityishenkilö vai oikeushenkilö, toisin sanoen rekisteröity yritys, yhteisö, yhdistys Euroopassa.Yleinen verovelvollisuus koskee henkilöitä sen maan ohjeiden mukaisesti, jossa hän asuu

Send Results to below Coordinates:
Name:
Email: (required)

Kuinka monta rengasta on tavallisessa polkupyörässä? (esim.:4)

Palaute - Miten löysit meidät?

Miten löysit meidät?

i-Mentor-kalenteri